{}

RTA ‘Medicatie voor gewichtsverlies bij overgewicht en obesitas’ beschikbaar

25 May 2023

Overgewicht is een groot gezondheidsprobleem, waarbij medicatie kan helpen. Internisten en huisartsen hebben afspraken gemaakt over het voorschrijven van deze medicatie. Hiervoor is de Regionaal Transmurale Afspraak ‘Medicatie voor gewichtsverlies bij overgewicht en obesitas’ opgesteld.

Ruim 50% van de volwassen Nederlanders heeft overgewicht. Overgewicht en obesitas verergeren of veroorzaken veel andere aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten of risicofactoren daarvoor, gewrichtsklachten, psychische klachten zoals depressie, en meerdere soorten kanker.

Op 'eigen kracht’ afvallen is voor veel mensen lastig en ook met begeleiding bereikt een groot deel niet het gewenste resultaat.
Sinds een jaar worden zowel Mysimba (Naltrexon/Buproprion) als Saxenda (Liraglutide) onder bepaalde voorwaarden vergoed voor mensen met overgewicht en onvoldoende resultaat na minimaal 1 jaar begeleiding in een door het RIVM erkend Gecombineerde Leefstijlinterventie-programma. Deze medicijnen zijn veilig en effectief gebleken en een huisarts kan ze voorschrijven.

De NHG adviseert haar leden vooralsnog echter om terughoudend te zijn met het voorschrijven hiervan, terwijl veel patiënten er wel voor in aanmerking komen en er om vragen. Dit leidde tot een behoorlijk aantal verwijzingen naar de 2e lijn (de internisten).
Met het opstellen van deze RTA krijgt de huisarts handvatten om het middel toch in de 1e lijn voor te schrijven. Als de huisarts dit toch liever niet wil, wordt uitgelegd hoe patiënten naar de 2e lijn (de internisten) kunnen worden verwezen en onder welke voorwaarden. Zo krijgt de patiënt die hiervoor in aanmerking komt het medicijn, en zorgen we zoveel mogelijk voor de juiste zorg op de juiste plek.

De RTA is tot stand gekomen door samenwerking tussen kaderhuisartsen en internisten, met betrokkenheid van de Vallei Apotheek.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules