{}

Regio Gelderse Vallei en atriumfibrilleren

01 September 2023

De regio Gelderse Vallei neemt deel aan het Connectproject ‘voorkomen van beroertes bij atriumfibrilleren’. Een werkgroep namens Ziekenhuis Gelderse Vallei, Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV) en Coöperatieve Apothekers regio Gelderse Vallei pakt 2 projecten op: de herziening van de Regionaal Transmurale Afspraak (RTA) en de screening op atriumfibrilleren. Het netwerkprogramma Connect denkt mee, adviseert en ondersteunt.

Herziening RTA

De RTA Atriumfibrilleren wordt herschreven door een cardioloog, kaderhuisarts en apotheker. Het doel is de RTA compacter te maken en verwijzingen naar (landelijke) richtlijnen toe te voegen, waaronder de herziene NHG-standaard die dit najaar gepubliceerd wordt.

Het onderwerp beroertepreventie krijgt meer aandacht in de RTA. Tot 2030 neemt het aantal inwoners met chronische aandoeningen sterk toe, waaronder mensen met beroertes. Die toename gaat in de regio Gelderse Vallei sneller dan gemiddeld in Nederland (regiobeeld Gelderse Vallei). Verder laten cijfers uit een landelijke receptendatabase (IQVIA) zien dat het aandeel 75-plussers dat wordt behandeld met antistolling ruim onder het landelijk gemiddelde ligt. In de regio Gelderse Vallei is dit aandeel ongeveer 11% en landelijk 19,9%.

Screening Atriumfibrilleren

Om laagdrempelig te screenen zijn vanuit het project apparaatjes beschikbaar gesteld die een 1-kanaals-ECG kunnen maken. Deze ECG is als pdf-bestand te downloaden via een app op de smartphone. Met deze apparaatjes kunnen de screening en de diagnosestelling atriumfibrilleren gelijktijdig plaatsvinden. De apparaatjes worden ingezet in de huisartsenpraktijk door de POH. In mei hebben 20 POH-ers een apparaatje ontvangen, eind oktober is er wederom een uitgiftemoment.

Uitkomsten enquête Atriumfibrilleren

In onze regio wordt de kwaliteit van de zorg rondom AF gescoord met een 4.4 uit maximaal 5 punten, terwijl dit een 3.9 uit 5 wordt gescoord in de rest van de Connect AF regio’s. Op basis van deze enquête lijken al veel zaken goed op orde, met systematische follow-up, een POH, goede overlegmogelijkheden en goede financiering.

Meer informatie over het project

Foto: Qudrat Alikhil, kaderhuisarts hart- en vaatziekten


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules