{}

Regionaal oncologisch netwerk Oost-Nederland opgericht

28 November 2022

Regionale samenwerking zorgt voor de best mogelijke oncologische zorg voor de patiënt. Patiënten met kanker krijgen in Oost-Nederland de beste oncologische zorg, ongeacht in welk ziekenhuis ze hun zorgtraject zijn gestart. Dat is de inzet van de samenwerking van 8 ziekenhuizen en de Radiotherapiegroep in deze regio.

Zij ondertekenden op 24 november 2022 een samenwerkingsovereenkomst waarin deze ambitie is vastgelegd.

Het aantal patiënten met kanker groeit en de diagnostiek, behandeling en nazorg voor deze patiënten worden complexer. Daarbij staan de budgetten ernstig onder druk en zijn er steeds hogere kwaliteitseisen. Daarom gaan Bernhoven, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Maasziekenhuis Pantein, Radboudumc, Radiotherapiegroep en het ARTZ Oncologisch netwerk (Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei) samenwerken in een groot oncologisch netwerk in Oost-Nederland.

Wat betekent dit voor de patiënt?

De bundeling van krachten van algemene ziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen en een academisch ziekenhuis biedt, naast nog betere patiëntenzorg, meer mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van onderzoek en opleiding. Het streven is om oncologiepatiënten zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te behandelen. In voorkomende situaties kunnen patiënten behandeld worden in het eigen vertrouwde ziekenhuis en voor een specifieke ingreep of behandeling naar een gespecialiseerd ziekenhuis in het netwerk worden verwezen. Door deze regionale samenwerking krijgen de partnerziekenhuizen nog meer toegang tot elkaars expertise, kennis en ervaring. Hierdoor krijgen patiënten in Oost-Nederland de best mogelijke zorg zo veel mogelijk dicht bij huis en zijn patiënten ervan verzekerd dat ze overal zorg van dezelfde kwaliteit krijgen.

Afstemmen behandeltrajecten

Eén van de eerste doelen waar het netwerk mee aan de slag gaat is het afstemmen van behandeltrajecten voor de hele regio. Komt een patiënt in één van de ziekenhuizen voor een bepaald type kanker, dan is de aanpak en behandeling hiervan in alle ziekenhuizen hetzelfde. Deze bundeling van expertise en ervaring zal, samen met innovaties van de oncologische zorg, gaan leiden tot meer waardegedreven zorg in de regio Oost-Nederland.

Toelichting foto:
Bovenste rij van links naar rechts
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei, mevrouw drs. M.M.J. de Jong, voorzitter Raad van Bestuur.
Stichting Rijnstate Ziekenhuis, de heer prof. dr. W.H. van Harten, voorzitter Raad van Bestuur.
Bernhoven, de heer drs. F.L.A. Korver, algemeen directeur.
Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis, de heer P.H.E.M. de Kort, voorzitter Raad van Bestuur a.i..
Stichting Radiotherapiegroep, de heer J.M.J. Collette, Raad van Bestuur a.i..
Onderste rij van links naar rechts
Maasziekenhuis Pantein, de heer drs. B. Scholtes, voorzitter Vereniging Medische Staf Maasziekenhuis.
Stichting Nijmeegs Interconfessioneel ziekenhuis Canisius-Wilhelmina, mevrouw A.G.M. van Rossum, MBA, lid Raad van Bestuur.
Stichting Radboud Universitair Medisch Centrum, mevrouw dr. B.E. Lahuis, voorzitter Raad van Bestuur.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules