{}

Regionale Transmurale Afspraak atriumfibrilleren (RTA) is herzien

09 February 2024

Aanleiding voor deze herziene RTA is de herziene NHG-standaard Atriumfibrilleren (AF) uit 2023, de toename van de zorgvraag in de regio (zoals door beroertes (regiobeeld, dia 32)) en de wens om de RTA opnieuw te ordenen en compacter te maken.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (2021)

 • Aanpassingen op basis van de NHG Richtlijn Atriumfibrilleren 2023. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van deze standaard zijn:
  • Toegevoegd is het advies om laagdrempelig het hartritme te bepalen door palpatie van de pols bij patiënten met aspecifieke klachten (bijvoorbeeld malaise, duizeligheid of kortademigheid bij inspanning), in het bijzonder bij patiënten van 75 jaar of ouder (zie RTA AF 2.3);
  • Bepaal niet meer het (NT-pro)BNP bij patiënten met atriumfibrilleren om hartfalen uit te sluiten, maar verricht een echocardiografie (zie RTA 2.4.1);
  • Bij nieuwe patiënten met atriumfibrilleren met een indicatie voor orale anticoagulantia gaat voortaan de voorkeur uit naar een DOAC (zie RTA 2.5.1);
  • De leeftijdsgrens om patiënten onder de 65 jaar te verwijzen en daarboven alleen op indicatie te verwijzen is komen te vervallen, dus iedereen wordt alleen op indicatie verwezen. (zie RTA 4).
 • Alles wat in het zorgprogramma voor POH (praktijk ondersteuner huisartsen) staat is niet meer uitgebreid beschreven in de RTA;
 • Afspraken tussen 2e en 3e lijn PVI (pulmonaal venen isolatie) behandeling zijn eruit gelaten;
 • In de afspraken over patiënteninformatie wordt verwezen naar websites als Thuisarts.nl en de Hartstichting.

Evaluatie

 • In het vierde kwartaal van 2024 vindt er onder huisartsen en cardiologen een evaluatie plaats over AF-zorg. De onderwerpen die bevraagd worden: screening (alleen huisartsen), behandeling en follow up, samenwerking in de regio en verbeterpunten;
 • Daarnaast wordt worden data aangeleverd via het HIS en Data over prescriptie antistolling bij atriumfibrilleren (via database IQVIA)

Deze RTA en alle andere afspraken staan in een gezamenlijk platform van ziekenhuis en HAGV: Transmurale Afspraken Gelderse Vallei (TAGV). Mist u daar afspraken? Geef het door via labana@zgv.nl.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules