{}

Kinderen met overgewicht/obesitas beslissen mee

09 August 2022

Overgewicht en obesitas bij kinderen zijn een groeiend probleem. Kinderarts-klinisch epidemioloog dr. Arieke Janse nam met hoogleraar en kinderarts mdl dr. Anita Vreugdenhil (MUMC+), Mediquest en zorgverleners uit de 1e lijn, het initiatief om dit aan te pakken.

Uitgangspunt van het project Be-My-Coach is het actief betrekken van de kinderen en hun gezinnen. En het mogelijk maken kinderen zelf mee te laten beslissen over de best passende zorg en leefstijlaanpassing.

Samen beslissen over aanpassen leefstijl

Een van de doelen van Be-My-Coach is het vergroten van de eigen regie van kinderen. Dit wordt gedaan door relevante en betrouwbare informatie over de behandelmogelijkheden en leefstijlverbetering op het juiste moment aan kinderen (en hun gezin) beschikbaar te stellen. Uiteraard op een voor kinderen aansprekende en begrijpelijke manier. Hierdoor gaan zij goed geïnformeerd de gesprekken in en wordt samen beslissen gestimuleerd. Daarnaast is het mogelijk om met (zorg)professionals laagdrempelig te communiceren.

Arieke Janse: ‘Het is fantastisch dat Zorginstituut Nederland een subsidie toekent aan dit project. In onze zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas hebben we ervaring met een gecombineerde leefstijlinterventie. Met Be-My-Coach willen we de zorg voor kinderen met overgewicht verder uitbreiden. Zorg waarbij de hele keten is betrokken is essentieel. Door zowel kind, gezin als zorgverleners goed te informeren, willen we onze zorg naar een hoger niveau tillen en stappen zetten in samen beslissen.’

Subsidie maakt Be-My-Coach mogelijk

Het Zorginstituut Nederland kende een subsidie toe aan het project Be-My-Coach. Die subsidie maakt het in de komende twee jaar mogelijk om het platform te ontwikkelen en partijen binnen en buiten de regio te informeren en enthousiasmeren over Be-My-Coach. Hiermee willen we een impuls geven aan een beweging waarin steeds meer kinderen toewerken naar blijvende leefstijlverandering waarbij zij zelf op basis van (uitkomst)informatie kunnen meebeslissen.

Ziekenhuis Gelderse Vallei, MUMC+, Di-eetgezond, Leefstijl Expertise Centrum en de Nederlandse Stichting Over Gewicht, gaan samen met Mediquest (technische projectleiding) en Mura Zorgadvies (algemene projectleiding) aan de slag met het project Be-My-Coach. Dit doen zij in samenwerking met o.a. Coalitie Preventie regio Foodvalley, gemeente Ede, GGD Gelderland-Midden en Netwerk KinderDiëtisten.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules