{}

Samen op stap in deze tijd

25 May 2021

Om de samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten te stimuleren is elkaar ontmoeten belangrijk. In de huidige tijd is dit vooral digitaal. Een ontmoeting was er in maart met 11 medisch specialisten en 11 huisartsen uit de regio over samenwerken met behulp van de ‘stepped care’-methode.

Een huisarts en medisch specialist uit Heerenveen namen ons mee in de regionale samenwerking Heerenveen. Zij vertelden hoe en waarom zij deze hebben vormgegeven. Ook de praktische uitwerking werd besproken. De ‘stepped care’-methode heeft hen geholpen om gezamenlijk eerste stappen te zetten en vanuit de inhoud deze samenwerking vorm te geven.

Het was een inspirerende bijeenkomst met positieve energie en veel praktische tips:

  • Ga aan de slag, start alvast met wie willen
  • Laat de zorginhoud leidend zijn, de structuur is faciliterend daaraan
  • Organiseer dat het netwerk elkaar ontmoet en gaat vertrouwen, dit is een belangrijke factor voor het succes
  • Toon lef en doorzettingsvermogen
  • Communicatie

Ook is in deze bijeenkomst een duidelijke wens voor een vervolg in de Gelderse Vallei opgehaald.

Aansluitend hebben we in klein comité nagedacht over een passende vervolgstap in de huidige bijzondere tijd met het doel nadere kennismaking en verkenning van ideeën voor de regio.
Daaruit volgde dat door overvolle agenda’s bij huisartsen en medisch specialisten een georganiseerd vervolg, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijk wandeloverleg, op dit moment niet haalbaar is. Na de zomervakantie bekijken we opnieuw of dit wel is in te passen.
Mocht u toch een onderwerp hebben dat u graag samen met de medisch specialist en huisarts bespreekt met de ‘stepped care’-methode laat dit dan weten bij Judith van de Mast (mastj<apestaartje>hagv.nl) of Anja Laban (laban<apestaartje>zgv.nl). We kijken dan of we alsnog een overleg op maat kunnen faciliteren.

Daarnaast bestaat al langer de wens voor een overlegstructuur 1e-2e lijn. De inhoud van dit overleg zal gaan over dagelijkse praktijksituaties en casuïstiek. Na de zomer zal vanuit de betrokken artsen van Vallei Vitaal de vraag komen, wie zich wil inzetten voor dit initiatief.

Vallei Vitaal

Deze initiatieven zijn onderdeel van het programma Vallei Vitaal. Vallei Vitaal is een programma dat is gestart door Huisartsen Gelderse Vallei, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Menzis en een vertegenwoordiging VVT namens Charim, Icare, Norschoten, Opella, Santé Partners, Vilente en ZinZia.
Zij voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een gezonde regio Gelderse Vallei. In dit programma gaan zij projecten en initiatieven starten op vijf gebieden: Juiste zorg op de juiste plek, ouderenzorg, chronische zorg, acute zorg en geestelijke gezondheidszorg.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules