{}

Samenwerking maakt vervroegd ontslag bij corona mogelijk

05 March 2021

Tijdens deze coronaperiode zijn door de intensieve samenwerking tussen de huisartsen, de verpleeghuissector en het ziekenhuis een aantal mooie ontwikkelingen ontstaan. Eén daarvan is het, in goed overleg met patiënt, naasten en zorgverleners, vervroegd verplaatsen van coronapatiënten uit het ziekenhuis naar huis. Er zijn gezamenlijk heldere criteria geformuleerd waaraan de patiënt medisch en qua zorgbehoefte aan moet voldoen om voor vervroegd ontslag in aanmerking te komen.

Door een goede afstemming tussen medisch specialist, huisarts en thuiszorg kunnen patiënten soms een paar dagen eerder het ziekenhuis verlaten. De behandeling, vaak met zuurstof, wordt dan door de huisarts in samenwerking met de thuiszorg overgenomen.

De medisch specialist heeft vooraf contact met de huisarts en wanneer deze akkoord is om de patiënt over te nemen regelt de afdeling multizorg van het ziekenhuis de transfer naar huis. Er worden instrumenten meegeven om de vitale waarden thuis te (laten) meten. Vooral saturatie en de borgscore (gevoel van welbevinden) worden hierbij als leidraad gebruikt. De patiënt wordt overgedragen aan de huisarts, er is dagelijks contact tussen huisarts en patiënt en/of mantelzorger.

De patiënt en zijn mantelzorger krijgen in het ziekenhuis duidelijke uitleg over het gebruik van zuurstof thuis, van de medicijnen en de meegegeven persoonlijke beschermingsmiddelen. In overleg met de huisarts en zo nodig in afstemming met medisch specialist wordt de zuurstof afgebouwd. De huisarts kan altijd overleggen met de betrokken medisch specialist, bijvoorbeeld wanneer onverhoopt de gezondheid van de patiënt verslechtert en heropname nodig is.

Het ziekenhuis waardeert het erg dat huisartsen dit stuk (na)zorg willen overnemen. Voor de patiënt is het heel fijn om eerder naar huis te kunnen, en het ziekenhuis krijgt ruimte voor andere patiënten. Een mooi voorbeeld van samenwerking in de regio!


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules