{}

(Semi)spoedzorg en reguliere zorg

02 April 2020

Op dit moment gaat heel veel zorg en aandacht uit naar patiënten met het coronavirus. Dit mag er echter niet toe leiden dat andere patiënten noodzakelijke zorg wordt onthouden. Het ziekenhuis is te allen tijde beschikbaar voor eerste harthulp, spoedoperaties, spoedoncologie, semi-spoedoncologie en spoedpolikliniekbezoeken.

Er is landelijk een terugloop van het aantal patiënten dat normaal naar de SEH en EHH komt. Zo is in meerdere ziekenhuizen het aantal patiënten dat met acute hartklachten en acute beroerteklachten de afgelopen weken met 50% gedaald. Ook zijn er signalen uit het hele land dat zwangeren en/of pasgeborenen met serieuze klachten relatief laat in het ziekenhuis komen. Dit lijkt direct gerelateerd aan zorgen over het coronavirus, waardoor patiënten niet bezocht worden, dan wel niet worden doorverwezen.

Dit is zorgelijk. Het is niet goed om thuis te blijven of te lang door te lopen met ernstige klachten. Dit kan leiden tot blijvende schade. Huisartsen, verloskundigen en andere verwijzers ervaren echter mogelijk een hoge drempel om patiënten in te sturen. Ditzelfde geldt wellicht ook voor de patiënt zelf.

Geen reden om niet te verwijzen

De zorg aan patiënten met het coronavirus beïnvloedt duidelijk de ziekenhuiszorg. Er is een spanningsveld tussen de zorg aan coronapatiënten en de zorg vanuit het ziekenhuis. Een deel van de reguliere zorg is en wordt uitgesteld. Per patiënt wordt heel zorgvuldig gekeken of uitstel verantwoord is en of er telefonisch of ander contact mogelijk is. 

Het ziekenhuis heeft echter voldoende capaciteit om goede spoedzorg te leveren. Patiënten die spoedeisende zorg, behandeling of operatie nodig hebben, kunnen altijd in het ziekenhuis terecht.
De veiligheid wordt scherp in de gaten gehouden. De verschillende patiëntenstromen in het ziekenhuis zijn van elkaar gescheiden: besmet, verdacht en spoed algemeen. Het is veilig om Ziekenhuis Gelderse Vallei te bezoeken. Er is geen reden om niet te verwijzen voor spoedzorg.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules