{}

Symposium Sneller & beter: De wondzorg in de Gelderse Vallei

01 December 2022

Het belang om samen te werken in de keten neemt toe. Er is een toenemende werkdruk van de zorgverleners; ouderen blijven steeds langer thuis wonen en komen eerder terug uit het ziekenhuis met complexere zorg. Dit betekent meer complexe wonden in de thuissituatie, waarbij vaak diverse gespecialiseerde zorgverleners betrokken zijn.

In het kader hiervan zijn Ziekenhuis Gelderse Vallei, de HAGV en 4 thuiszorg organisaties een samenwerking in het Wond Expertise Netwerk (WEN) gestart. Doel is om de wondzorg in de regio goed vorm te geven met de juiste zorg op de juiste plek. Hierbij voert de verpleegkundig specialist van één van de thuiszorgorganisaties de regie over de cliënt met een complexe wond, uiteraard in samenspraak de huisarts.

Tijdens het digitaal symposium 'Sneller & beter: de wondzorg in de Gelderse Vallei' op 17 januari van 17.30 — 20.00 uur komen de voordelen van deze werkwijze aan bod. Ook wordt besproken hoe van dit WEN gebruik gemaakt kan worden. Alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij wondzorg zijn van harte welkom.

Accreditatie is aangevraagd voor huisartsen, POH’s, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen.

Aanmelden en meer informatie

Deelname is gratis. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.  

Programma

Tijd

Onderwerp

Inhoud

Wie

17.30 17.40 uur

Welkom

Intro, agenda en digitale vergaderspelregels

Anja Laban

17.45 18.05 uur

 

Samenwerking WEN, rol huisarts, verpleegkundig specialist, wondconsulent eerste lijn en tweede lijn en medisch specialist, ziekenhuis

Wie doen er mee en wie doet wat

Rol VS als regievoerder

Expertise VS

WEN, Grietje Dekker VS

 

18.05 18.20 uur

Verbandmiddelen Mediq voorbeeld van ontzorgen

Voorbeeld bij ontzorgen HA/Huisartsenaccount en ondersteuning

Wesley Lablans

18.20 18.30 uur

Pauze

 

 

18.30 18.45 uur

Patiëntreis; Hoe werkt dit in de praktijk: cliënt en zorgprofessional aan het woord

Ervaringsdeskundige: Filmpje 15 minuten en mogelijkheid tot het stellen van vragen.

WEN, Ingrid de Jong, wondconsulent

18.45 19.05 uur

Patiënt reis transmuraal

VS WEN 1e lijn aan het woord

  • Uitleg EAI/TD meting
  • Indicatiestelling
  • Interpretatie + beleid

WEN 
Meta Andriesse
VS

19.05 19.20 uur

Beantwoording vragen sprekers uit chat

Vragen over voorgaande presentaties

Anja met allen

19.20 19.35 uur

Patiëntreis: vervolg 2e lijn Vaatchirurg aan het woord

 

  • Vervolg diagnostiek
  • Indicatie welk onderzoek
  • Wanneer? Interpretatie + beleid
  • Mogelijkheden voor behandeling

Vaatchirurg Joe Kolkert

19.35 20.00 uur

Afronding en Evaluatie

 

Anja Laban


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules