{}

Stand van zaken Covid-zorg

11 February 2021

Het aantal covid-patiënten in ons ziekenhuis daalt geleidelijk. Zowel op de IC als in de kliniek en in lijn met het beeld in de regio om ons heen. We verlenen zoveel mogelijk reguliere zorg maar houden rekening met een derde golf.

De bezetting varieert de afgelopen dagen tussen de 10 en 15 patiënten in de kliniek en zo’n 6 covid-patiënten op de IC. Daarom is van de 2 covid-afdelingen er 1 gesloten. Deze is schoongemaakt en kan snel worden geopend als de besmettings- en opnamecijfers weer stijgen. Verschillende scenario’s geven aan dat we daarmee rekening moeten houden. De opkomst van de Britse variant lijkt in het voorjaar te gaan leiden tot een derde golf.

Hierop bereiden we ons voor door het volgen van de landelijke richtlijnen, door afstemming in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) en met onze draaiboeken. Die hebben we geactualiseerd met alle regionale afspraken die zijn gemaakt, waaronder afspraken met de huisartsen, VVT en wijkverpleging.

Mocht het onverhoopt tot een code zwart komen, dan gelden daarvoor landelijke richtlijnen en is in ons ziekenhuis een triagecommissie benoemd en voorbereid op hun taak. De minister bepaalt of we overgaan tot dit scenario.

De huidige landelijke maatregelen en ons eigen beleid zijn erop gericht om te voorkomen dat deze fase wordt bereikt. Op dit moment wordt de relatieve rust rond covid-zorg in ons ziekenhuis benut om zoveel mogelijk reguliere zorg te verlenen en in een positief scenario kunnen we onze reguliere zorg langzaam aan verder uitbreiden. We werken nog steeds vanuit de urgentieklasses.

Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules