{}

Start CoFit-polikliniek

28 June 2020

Ziekenhuis Gelderse Vallei is gestart met de CoFit-polikliniek. Mensen die COVID-19 hebben gehad en waarbij het herstel langzamer en moeizamer gaat dan verwacht kunnen hier terecht. Het doel is dat zij hun dagelijkse activiteiten, werk en sport weer net zo goed uit kunnen voeren als voordat zij COVID-19 kregen.

De CoFit-polikliniek is bedoeld voor patiënten die COVID-19 hebben gehad en die niet opgenomen zijn geweest op de IC. ‘Voor patiënten die op de IC hebben gelegen bestaat al jaren een goed nazorgtraject. Maar de mensen die niet op de IC hebben gelegen, komen niet in aanmerking voor dat traject. Dat terwijl inmiddels blijkt dat ook een deel van deze patiënten vaak langdurig klachten houdt na COVID-19. Om deze groep te helpen, zijn we gestart met de CoFit-polikliniek’, aldus sportarts prof. dr. Hans Zwerver van Sports Valley / Ziekenhuis Gelderse Vallei. ‘De polikliniek richt zich in de eerste plaats op het herstel van conditie en kracht, waarbij voeding en bewegen de ingangen zijn om dit te verbeteren. En er is aandacht voor slaap, ademhaling en mentale gezondheid.’

‘Op de polikliniek helpen we patiënten op weg zodat ze weer hun leven op hun eigen, oude niveau kunnen oppakken. Wat dat niveau is, bespreken we samen met de patiënt. We bekijken welke doelen de patiënt heeft en wat haalbaar is’, vervolgt Zwerver. ‘Vervolgens stemmen we het nazorgtraject en -advies daarop af. We geven dus heel persoonlijk advies en hopen de kwaliteit van leven van deze patiënten daarmee te verbeteren.’

Op de CoFit-polikliniek

Voor de CoFit-polikliniek hebben patiënten een verwijzing nodig,van de huisarts of medisch specialist. Patiënten komen een dagdeel naar de polikliniek voor een multidisciplinair onderzoek. Ze krijgen vragenlijsten via eZorg, consulten bij een sportarts, fysiotherapeut en een diëtist en aanvullend onderzoek zoals bloedonderzoek, hartfilmpje, longfunctieonderzoek en een longfoto. Als dat nodig is, kan de hulp van andere (medisch) specialisten, zoals een longarts, cardioloog, internist, somnoloog of medisch psycholoog ingeroepen worden.

Nancy Janssen, de diëtist die betrokken is bij de CoFit polikliniek legt het vervolgtraject uit: ‘Nadat de patiënt op de polikliniek is geweest, bespreken we de uitkomsten van de onderzoeken met verschillende zorgprofessionals in een MDO. Hier is ook de revalidatiearts bij betrokken. Eén week na het bezoek aan de polikliniek ontvangt de patiënt telefonisch het advies.’

Behandeling

Ze vervolgt: ‘Ons advies houdt vaak in dat we de patiënt voor verdere behandeling, op basis van de analyse, gericht doorverwijzen naar bijvoorbeeld een fysiotherapiepraktijk, diëtist, of logopedist in de 1e lijn. Of, als dat nodig is, naar een medisch specialist. De huisarts stellen we ook altijd op de hoogte van het advies. Na 6 weken bellen we de patiënt om te bespreken hoe het gaat en na 3 maanden komt de patiënt weer op de polikliniek. Op die manier kan een patiënt dichtbij huis herstellen, waarbij er wel regelmatig contact is met het ziekenhuis.’

Verwijzing

Huisartsen kunnen patiënten die na COVID-19 langdurig klachten overhouden, in ZorgDomein verwijzen naar de multidisciplinaire polikliniek CoFit via Sportgeneeskunde (Verminderde inspanningstolerantie>Cardiaal, Pulmonaal of Overige zorgvragen Sportgeneeskunde verminderde inspanningstolerantie), Revalidatiegeneeskunde (Bewegingsapparaat> Overige zorgvragen bewegingsapparaat), Longziekten (Dyspnoe eci, Overige zorgvragen Longziekten).

Op de foto vlnr: revalidatiearts Annet Geesken, sportarts prof. dr. Hans Zwerver, diëtist Nancy Janssen, fysiotherapeut Remco Looijen en sportarts Inge Gobes-de Punder.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules