{}

Start aangeven indicatie urgentie in ZorgDomein

04 September 2020

In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat het bepalen van urgentie qua zorgvraag cruciaal is in het goed laten verlopen van de reguliere ziekenhuiszorg. Ter ondersteuning hiervan heeft de Nederlandse Zorgautoriteit NZa al eerder dit jaar een urgentielijst opgesteld. Deze lijst kan houvast bieden bij het bepalen van welke zorg voor welke patiëntengroepen het meest urgent is. Vanaf 21 september zal bij het verwijzen naar Ziekenhuis Gelderse Vallei binnen ZorgDomein deze prioritering als vraag zijn opgenomen. Hiermee vervalt de mogelijkheid om te kiezen voor ‘verkorte toegangstijd’.

De keuze om deze prioriteringsvraag op te nemen in de verwijsbrief is tweeledig. Enerzijds omdat de urgentie is onderverdeeld (binnen 1 week, 2 weken, 1 maand ect.) en daardoor meer duidelijkheid geeft over de termijn dan de verkorte toegangstijd. Anderzijds om beter inzicht te hebben in de patientengroep die gezien moet worden op de korte termijn bij een 2de covid-golf. Patiënten die zijn verwezen met een urgentie A t/m D zullen ook dan binnen 1 maand ingepland worden. Patiënten met een urgentie E t/m G kunnen in deze periode wel verwezen worden, maar zullen in deze periode door de polikliek worden opgeroepen. Via onze website en ZorgDomein zullen we u tijdig informeren als er sprake is van een verandering in deze manier van inplannen.

Prioritering

Per medisch specialisme is een prioriteitenlijst van diagnoses opgesteld. De onderverdeling is in te zien op de website van de NZa. Bij het maken van een verwijzing voor uw patiënt staat bovenaan de verwijsbrief de vraag over de urgentiestatus van de verwijzing.

We zijn er ons van bewust dat bij het beoordelen van de urgentie, naast de diagnose, ook de persoonlijke kenmerken en/of omstandigheden van een patiënt een belangrijke rol spelen. Mocht hier sprake van zijn, dan is het verzoek dit ook in de verwijzing te benoemen.

Contact

Heeft u naar aanleiding van bovenstaand bericht nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het Huisartsen Service Bureau via  het contactformulier.

Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules