{}

Start nieuwe laboratoriumorganisatie

27 May 2022

Zoals bekend ontwikkelen de drie ziekenhuizen Rijnstate (Arnhem), Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen) en Ziekenhuis Gelderse Vallei (Ede) een nieuwe laboratoriumorganisatie. Deze nieuwe organisatie heet DICOON en krijgt nu concreet vorm en inhoud. In DICOON brengen we de laboratoria voor medische microbiologie en immunologie, klinische chemie en klinische farmacie samen.

In juni slaat DICOON de eerste paal voor een gloednieuw laboratorium in Elst. De formele overdracht van activiteiten is naar verwachting op 1 januari 2023. Dan gaan ook de betrokken medewerkers over naar DICOON. DICOON wil op basis van partnerschap samenwerken met alle huisartsen en andere zorgverleners in de eerste en de tweede lijn in de regio. We spreken daar graag verder met u over door.

De NZa en ACM hebben groen licht gegeven voor de nieuwe laboratoriumorganisatie DICOON. De financiering is rond en er is met de vakbonden een onderhandelingsresultaat tot stand gekomen. Kortom, DICOON kan nu echt de volgende stappen zetten.

Samenwerking met u

De komende tijd kunt u voor laboratoriumdiagnostiek gewoon terecht bij de bestaande laboratoria (inclusief bloedafname) en collega’s waarmee u al samenwerkt. Vanzelfsprekend bestendigt DICOON de goede samenwerking die er al jarenlang met u is. Maar DICOON wil de dienstverlening naar een nog hoger niveau brengen. In afstemming met u, door te luisteren naar uw wensen. En door wederzijdse ideeën en voorstellen te bespreken. De mensen van DICOON gaan hierover graag met u in gesprek. Want alleen samen kunnen we de diagnostiek in onze regio verder versterken en verbeteren. Van de zorg voor de zorg.

Achtergrond

Al enkele jaren spreken onze ziekenhuizen over de inrichting van een gezamenlijk centrum voor integrale diagnostiek voor eerste- en tweedelijnsaanvragers. Daar is alle aanleiding toe. Ook u zult ervaren dat het zorglandschap verandert. Onder andere door vergrijzing neemt de zorgvraag toe, inclusief de vraag naar diagnostiek. De vergoedingen hiervoor staan onder druk. De technologische ontwikkeling in de klinische chemie, medische microbiologie/immunologie en farmacie gaat snel en biedt ruimte voor synergie. Op het terrein van diagnostiek vinden samenwerkingen en fusies plaats en er treden commerciële partijen toe. De arbeidsmarkt voor zorgpersoneel is krap. Voor afzonderlijke laboratoria wordt het moeilijker een optimale rol te vervullen.

Tegelijk willen we onze dienstverlening aan u op een zo hoog mogelijk niveau houden. Daarom slaan CWZ, Rijnstate en Ziekenhuis Gelderse Vallei de handen ineen om de laboratoriumdiagnostiek in hun verzorgingsgebieden toekomstbestendig te maken. DICOON wil integrale diagnostiek vanuit één organisatie aanbieden voor zowel de eerste lijn als de tweede lijn, tegen een marktconform tarief. De nieuwe laboratoriumorganisatie wil een aantrekkelijke werkgever zijn, een betrouwbare partner voor alle zorgverleners in de regio en een goede contractpartij voor verzekeraars. Alles ten dienste van en dicht bij de inwoners en patiënten in de regio. Met vanzelfsprekend een fijnmazig netwerk van prikposten en vanuit een blijvende verbinding met onze ziekenhuizen.

DICOON. Zorgt voor diagnostiek

DICOON is een acroniem van DIagnostiek COmbinatie Oost Nederland. En de nieuwe organisatie wil ook een icoon worden, onderscheidend zijn op het gebied van diagnostiek. ‘DICOON. Zorgt voor diagnostiek’ betekent dat de patiënt zekerheid en vertrouwen ervaart. ‘Zorg(t)’ geeft de gelijkwaardige relatie met de zorgpartners aan: u!

DICOON is in de regio Gelderland hét laboratorium van en voor zorgverleners. DICOON biedt de best passende diagnostiek met professionele deskundigheid - ‘meer dan een uitslag’ - 24/7 vanuit één loket. Digitaal, toegankelijk en gemakkelijk bereikbaar. Opbrengsten staan ten dienste van het vernieuwen en verbeteren van diagnostiek in het veranderende zorglandschap.

Nieuwe bestuurder: Harjan van Dam

Per heden treedt Harjan van Dam aan als bestuurder van DICOON. Hij was onder andere twaalf jaar lang bestuurder van zelfstandige laboratoriumorganisaties, waarvan de laatste negen jaar van Certe, de grootste organisatie voor integrale medische diagnostiek in Nederland.

Planning

In juni 2022 start de bouw van een nieuw laboratorium in Elst. Dit wordt in de tweede helft van 2023 opgeleverd en zal de diverse laboratorium-disciplines huisvesten. Er gebeurt de komende tijd natuurlijk veel meer, zoals bijvoorbeeld de inrichting van een compleet nieuw laboratorium-informatiesysteem (LIS) en de inrichting van een kwaliteitssysteem. Per 1 januari 2023 gaan de activiteiten formeel over en komen de medewerkers in dienst van DICOON. We houden u uiteraard regelmatig op de hoogte.

Vragen?

Natuurlijk kunt u voor vragen over DICOON en de nieuwe organisatie terecht bij uw contactpersoon van het ziekenhuis waarmee u samenwerkt of met een van de medisch specialisten. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met bestuurder Harjan van Dam, harjan.vandam@dicoon.nl. DICOON werkt de komende tijd aan een eigen website. Die in het najaar online gaat, als belangrijk onderdeel van de publiekscampagne die DICOON dan lanceert.

Met vriendelijke groet,
Hans Schoo, raad van bestuur Rijnstate Freek Korver, raad van bestuur CWZ Arjen Hakbijl, raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei, Harjan van Dam, bestuurder DICOON


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules