{}

Sterftecijfers en andere kwaliteitsindicatoren

30 September 2022

Deze zomer zijn landelijk de uitkomsten op 3 kwaliteitsindicatoren gepubliceerd: sterftecijfer, heropnamen en onverwacht lange opnameduur. Hierbij de cijfers van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

HSMR

Elk jaar wordt landelijk gerapporteerd hoeveel patiënten er jaarlijks overlijden in de verschillende ziekenhuizen. Deze sterftecijfers van de ziekenhuizen kunnen niet direct vergeleken worden met elkaar, omdat het ene ziekenhuis bijvoorbeeld groter is dan het andere, of veel meer patiënten met complexe aandoeningen behandelt dan het andere ziekenhuis. Daarom is een maat ontwikkeld waarin zoveel mogelijk variabelen voor ziekenhuizen gelijk zijn getrokken. Dat is de Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR). Met de HSMR kan worden ingeschat of binnen een ziekenhuis meer of minder sterfte heeft plaatsgevonden dan het landelijk gemiddelde.

Sterftecijfers Ziekenhuis Gelderse Vallei

Bij de berekeningen voor de HSMR wordt gebruik gemaakt van een model waarin het uitgangspunt voor het landelijk gemiddelde op 100 wordt gesteld. Bij een score daarboven zijn meer patiënten overleden dan verwacht, bij een score daaronder zijn minder patiënten overleden dan verwacht.
De voorlopige HSMR van Ziekenhuis Gelderse Vallei over 2021 is 99 (in 2020: 95); Deze wijkt voor 2021 niet significant af van het landelijk gemiddelde van 102. Het gemiddelde van de algemene ziekenhuizen over 2021 is ook 102.

Onverwacht lange opnameduur

Naast de uitkomsten op het sterftecijfer zijn ook de uitkomsten van 2 andere indicatoren gepubliceerd. Het gaat hierbij om de indicator ‘onverwacht lange opnameduur’ en de ‘heropnameratio’. De indicator onverwacht lange opnameduur geeft het percentage klinisch opgenomen patiënten aan dat een opnameduur heeft dat ten minste 50% langer is dan de verwachte opnameduur. Het landelijk gemiddelde van het percentage patiënten met deze lange opnameduur was in 2021 15,2% en van de algemene ziekenhuizen was dit 13,5%. Het percentage van Ziekenhuis Gelderse Vallei was in 2021 11,8% en is significant lager dan zowel het landelijk gemiddelde als het gemiddelde van de algemene ziekenhuizen. Dit is een mooie uitkomst die laat zien dat binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei minder patiënten langer dan verwacht opgenomen zijn geweest dan in andere ziekenhuizen.

Heropnamen

Voor het berekenen van de heropnamenratio wordt het werkelijke aantal heropnamen van een ziekenhuis afgezet tegen het verwachte aantal heropnamen dat berekend is aan de hand van de landelijke cijfers door het CBS. In 2021 is de heropnamenratio van Ziekenhuis Gelderse Vallei 86. Het betrouwbaarheidsinterval loopt van 81 tot 92. Dat betekent dat de heropnamenratio van ZGV voor 2021 significant lager is dan het landelijk gemiddelde van 92, maar niet dan het gemiddelde van de algemene ziekenhuizen dat ook 86 is. Voor één van de diagnosegroepen bleek de heropnameratio verhoogd. Dit wordt verder onderzocht, vooral om te kijken of we als ziekenhuis hiervan kunnen leren.

Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules