{}

Symposium Wond Expertise Netwerk groot succes

10 February 2023

Op 17 januari was het 1e wondsymposium georganiseerd door het Wond Expertise Netwerk (WEN) van de regio Gelderse Vallei. Dit (digitale) symposium was voor iedereen die wilde weten hoe het WEN is georganiseerd en wie betrokken is bij goede zorg voor patiënten met complexe wonden.

Het symposium werd bezocht door meer dan 100 belangstellenden en betrokken professionals. Er waren deelnemers vanuit de thuiszorg, huisartsen, ziekenhuis en verbandmiddelenleverancier. Het netwerk helpt om samen de zorg voor de wondpatiënten goed in te richten en met elkaar te delen in de expertise. De juiste zorg op de juiste plek wordt op deze manier in de praktijk gebracht. Nieuwe ontwikkelingen worden gezamenlijk opgepakt. Zorgprofessionals weten elkaar te vinden. Mooi was het filmpje van de patiënt met mantelzorger, het gaf een inkijk in de dagelijkse praktijk en wat het betekent voor een patiënt, diens mantelzorger en de professional. 

De patiëntreis van iemand met een complexe wond werd besproken door de patiënt, 1e lijn en 2e lijn aan de hand van een casuïstiekbespreking. De patiënt, wondconsulent, verpleegkundig specialist en vaatchirurg kwamen respectievelijk aan het woord. Ook werd belicht hoe de verstrekking van verbandmiddelen kan worden georganiseerd.

Via de chat werden vele vragen behandeld. De aanwezigen beoordeelden het symposium met een 7,6. Zij gaven aan vaker een wondsymposium mee te willen maken met vooral ook inhoudelijke casuïstiek en informatie.

Wat mag u nu verder van het WEN verwachten? Deelnemende partijen gaan het WEN ‘levend’ houden, met een structuur waarbij zorgprofessionals elkaar regelmatig spreken om elkaar te informeren en nieuwe ontwikkelingen mede vorm te geven. Denk aan het uitwisselen van gegevens of foto’s van de wond. Daarnaast wordt volgend jaar weer een symposium georganiseerd.

Meer informatie en protocollen

- Werkwijze WEN (pdf, 692 KB)
- Triageprotocol algemeen ulcus (pdf, 410 KB)
- Triageprotocol brandwond (pdf, 383 KB)
- Triageprotocol diabetische voet (pdf, 404 KB)
- Triageprotocol oncologische ulcus (pdf, 368 KB)

Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules