{}

Telemonitoring bij chronisch hartfalen en COPD

10 September 2021

Begin 2020 is Ziekenhuis Gelderse Vallei gestart met een pilot voor telemonitoring van patiënten met chronisch hartfalen of COPD. Uit de evaluatie komen positieve resultaten: minder ziekenhuisbezoek, halvering medicatie-insteltijd, grotere zelfredzaamheid, tevreden patiënten. Reden om telemonitoring onderdeel van het zorgproces te maken.

De pilot ‘Telemonitoring bij chronisch hartfalen en COPD’ is opgezet in samenwerking met softwareleverancier Luscii, Medisch Service Centrum NAAST en zorgverzekeraar Menzis.

Aanleiding

Vooral door de vergrijzing van de bevolking stijgt het aantal mensen met hartfalen in de periode 2018 -2040 naar verwachting met 72%. Voor COPD wordt een stijging van rond de 31% verwacht (bron www.volksgezondheidenzorg.nl). De zorgvraag neemt dus toe, hier tegenover staat een toenemend tekort aan zorgprofessionals en grenzen aan het budget. Dit daagt de zorg uit om haar dienstverlening anders in te richten. De pilot ‘Telemonitoring chronisch hartfalen en COPD’ werd gestart om ervaring op te doen met zo’n andere dienstverlening en wel: telemonitoring.

In afstemming met Menzis, dat in de Achterhoek goede ervaringen had opgedaan met telemonitoring, heeft het ziekenhuis besloten voor 50 patiënten met chronisch hartfalen en 25 patiënten met COPD een pilot op te starten om zo ervaring op te doen met telemonitoring.

De uitkomsten van de pilot zijn enigszins beïnvloed door de Covid-19pandemie die ons overviel. De aantallen patiënten die geïncludeerd zouden worden, zijn verhoogd omdat zorg op afstand urgenter werd.

Resultaten

De resultaten van de pilot verschillen iets per doelgroep maar voor beide groepen waren deze positief. Bij de groep patiënten met chronisch hartfalen waren er minder fysieke ziekenhuisbezoeken en gaven patiënten zelf aan de zorg hierdoor minder belastend te vinden. Mogelijk nog belangrijker was de uitkomst dat de tijd voor een juiste medicatie-instelling aanzienlijk verkortte. Door de aanwezigheid van meer data en afwezigheid van het ‘witte jassen syndroom’ (die vaak de bloeddrukwaarde beïnvloedt) werd de medicatie-insteltijd gehalveerd. Uit onderzoeken blijkt dat een juiste instelling op medicatie een positieve bijdrage heeft op het ziekteverloop en dus bijdraagt aan gezondheidswinst.

Bij de doelgroepen steeg de zelfredzaamheid. Patiënten waarderen de inzet van thuismonitoring gemiddeld met een 8.0. De patiënt heeft meer (in)zicht op de eigen gezondheidsdata door vitale waarden te meten, bij te houden en te delen.

Vervolg

De eerste vervolgstap is dat nu zowel de cardiologen als de longartsen op basis van de positieve uitkomsten van deze pilot de telemonitoring invoeren en borgen binnen hun zorgverleningsproces. De andere stap die parallel wordt gezet is samen met het programma Vallei Vitaal de telemonitoring te combineren met een transmuraal zorgpad waarin de netwerksamenwerking met in 1e instantie huisartsen en thuiszorg wordt geoptimaliseerd en telemonitoring wordt geïntegreerd. In de toekomst (2e instantie) ligt er de intentie om daar ook de diëtisten en fysiotherapeuten bij te betrekken.

Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules