{}

Toename covid-patiënten

22 October 2021

Sinds 1,5 week groeit het aantal covid-patiënten in het ziekenhuis, waardoor de druk op de reguliere zorg toeneemt. Regelmatig worden patiënten overgeplaatst naar andere ziekenhuizen.

Het ziekenhuis was voorbereid op een groei van het aantal covid-patiënten en had een seizoensafdeling ingericht voor covid- en grieppatiënten. Op dit moment liggen op die seizoensafdeling steeds 8 covid-patiënten, soms zelfs meer. Op de IC is plek voor 4 covid-patiënten en daar liggen steeds 3 patiënten. Wel worden covid-patiënten overgeplaatst zodat het aantal niet hoger wordt. Maar dat gaat steeds lastiger. Daarom is het ziekenhuis blij dat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding de landelijke spreiding van covid-patiënten weer heeft opgestart.

Doordat er landelijk gespreid kan worden, gaat het overplaatsen van patiënten iets makkelijker. Zo hopen we te voorkomen dat we reguliere zorg moeten afschalen en operaties moeten afzeggen. Ondanks landelijke spreiding zijn er in het ziekenhuis piekmomenten. Op die drukke momenten kan de doorstroming soms stokken waardoor de SEH tijdelijk moet sluiten. Naast een toename van de covid-patiënten neemt het ziekteverzuim onder onze eigen medewerkers toe, waardoor de druk nog groter wordt.

Solidariteit noodzakelijk

Omdat de vaccinatiegraad in onze regio lager is dan landelijk, neemt het aantal covid-patiënten hier harder toe dan bij ziekenhuizen in regio’s met een hogere vaccinatiegraad. Wij doen daarom een beroep op solidariteit van andere ziekenhuizen in Nederland. Afgelopen week hebben we deze oproep ook gedaan in de landelijke media. In de media benadrukten we ook dat we, zoals altijd, iedereen helpen die zorg nodig heeft. Ongeacht leefstijl, achtergrond of overtuiging. We weten dat vaccineren helpt en stimuleren dat ook, maar we respecteren ieders keuze.

3e vaccinatie

De Gezondheidsraad heeft besloten dat patiënten die chemotherapie of chemotherapie/immunotherapie kregen rondom hun vaccinaties in aanmerking komen voor een 3e COVID-19-vaccinatie.
Deze patiënten hebben via Ziekenhuis Gelderse Vallei hiervoor een uitnodiging van de GGD gekregen. De 3e vaccinatie krijgen zij van de GGD.

Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules