{}

VWS laat zich informeren over ontwikkelingen rond Regioplan

30 October 2023

Eind oktober waren afgevaardigden van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op bezoek in de Gelderse Vallei. Zij lieten zich informeren over de ontwikkelingen van het Regioplan en de dilemma’s die in onze regio spelen.

Net als andere regio’s in Nederland staat de Gelderse Vallei voor een grote opgave. Het aantal mensen met een zorgvraag neemt toe, terwijl het beschikbaar aantal zorgverleners afneemt. De partijen in de Gelderse Vallei – van gemeenten tot zorg – willen dat inwoners ook in de toekomst fijn en gezond kunnen wonen, leven en werken. Dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, gezonder leven en dat er passende en goede zorg en ondersteuning beschikbaar is. De partijen stellen een Regioplan op waarmee dit doel bereikt kan worden, door inzet op preventie, gezondheid en zorg. Tijdens het bezoek van VWS werd een toelichting gegeven op dit Regioplan, werden inspirerende voorbeelden gedeeld en dilemma’s besproken die gaan opspelen in de uitvoering van het plan.

‘Het mooie van deze bijeenkomst is dat landelijk beleid en praktijk elkaar ontmoeten’, aldus Anja van Vloten, directeur-bestuurder van Huisartsen Gelderse Vallei. ‘Dat we met medewerkers van VWS spreken over hoe wij in de regio samenwerken, wat er goed gaat en waar we tegenaanlopen, geeft inzicht en begrip. Hierdoor leren we van en met elkaar en bespreken we wat het ministerie kan bijdragen. Denk aan het scheppen van de juiste randvoorwaarden om de regionale samenwerking over de domeinen heen verder vorm te geven. Met als doel de zorg en ondersteuning voor de inwoners van de Gelderse Vallei te verbeteren en toegankelijk te houden.’

‘Het bezoek gaf een mooie inkijk in de goede initiatieven die al lopen in deze regio’, zegt Aiko de Raaf, kwartiermaker IZA bij VWS. ‘Het IZA (Integraal Zorgakkoord ) heeft deze beweging niet gestart, want er liep al veel. Maar door het IZA kan de inzet en samenwerking wel worden verdiept en versterkt. We zagen mooie voorbeelden van hoe zorgaanbieders, zorgverzekeraar, gemeenten en andere partijen in de praktijk samenwerken. Maar ook welke belemmeringen nog ervaren worden, met name de financiële regels die samenwerking bemoeilijken. En de oproep ‘geef ons tijd (wees geduldig) en zekerheid’ is helder overgekomen.’

Uitgangspunt zijn de 5 regionale opgaven

In de Gelderse Vallei werken de partijen al lange tijd en vanuit verschillende domeinen samen, met de focus op passende zorg en gezondheid. Met de komst van het landelijke Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn nu alle partijen – van zorg en gemeenten tot het sociaal domein – aangesloten en stellen we samen een Regioplan op. In dat Regioplan werken de partijen aan 5 regionale opgaven. Dat zijn: Vitaal ouder worden, Mentaal Vitaal, Passende acute zorg, Kansrijk opgroeien en Passende zorg & ondersteuning bij multiproblematiek.

Transformatie naar passende zorg én ondersteuning

De regio heeft op zorggebied genoeg te doen, ook op korte termijn. Zo heeft de aandacht voor preventie en gezondheid een grote rol in deze regio. Er is een transformatie naar passende zorg én ondersteuning gaande.

Gezamenlijk verantwoordelijk voor het budget

Een aantal randvoorwaarden moet op orde zijn voordat het Regioplan goed uitgevoerd kan worden, waaronder de financiering. Marjolein de Jong, voorzitter raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei: ‘De financiering van de plannen is echt een dilemma. De aanvraag van de beschikbare transformatiemiddelen gaat heel moeizaam en er wordt nu veel voorinvestering van de individuele organisaties verwacht, terwijl er geen garantie is dat dit in de toekomst gecompenseerd wordt. In de regio Gelderse Vallei pleiten we voor een financieringsstructuur waarbij we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het budget. Dat geeft de betrokken partijen meer zeggenschap en bovendien zorgt het voor een betere risicospreiding.’

Betrokkenheid van inwoners

De betrokkenheid van inwoners vindt men in de Gelderse Vallei belangrijk. De partijen werken nu uit op welke onderwerpen en hoe de inwoners mee kunnen denken. Dit wordt besproken met de cliëntenraden van de betrokken organisaties.

Uitbloeien tot een Vitale Gelderse Vallei

De punten uit het IZA hadden al stevige wortels in de regio Gelderse Vallei. De partners zorgen er samen voor dat hier stappen in worden gezet. Het Regioplan heeft ervoor gezorgd dat alle partijen aan tafel zitten, zich bewust zijn van de ‘witte vlekken’ en pijnpunten, hierover het gesprek hebben en dit omzetten naar acties. Met het Regioplan worden hierin de volgende stappen gezet en kan de regio echt uitbloeien tot een Vitale Gelderse Vallei.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules