{}

‘Van OK naar Beter’

18 August 2023

OK-capaciteit vrijspelen en een minder intensief zorgtraject… Dat was het doel van het project ‘Van OK naar Beter’ in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Er waren hier meerdere redenen voor: inhaalzorg door COVID-19, het overnemen van een deel van de bariatrische zorg van ziekenhuis Rijnstate en tekort aan OK-personeel. Door het verplaatsen van specifieke ingrepen van de OK naar andere locaties binnen ons ziekenhuis gaven we hier in het project ‘Van OK naar Beter’ invulling aan.

Verplaatste ingrepen

Tijdens het project zijn verschillende ingrepen van de OK naar elders in het ziekenhuis verplaatst. De kindercolono- en gastroscopieën voor patiënten ouder dan 12 jaar zijn verplaatst naar het scopiecentrum. Daarnaast zijn enkele traumachirurgische ingrepen, plastische chirurgische ingrepen en de propscopieën verplaatst naar het dagcentrum. De mini port-a-cathplaatsingen worden nu uitgevoerd op de hartcatheterisatiekamer. Het verplaatsen van Dubbel-J-ingrepen naar de poli urologie gebeurt zodra aan de laatste randvoorwaarden is voldaan. Vanuit het specialisme gynaecologie waren voorafgaand aan dit project al een aantal ingrepen verplaatst.

Om al deze verplaatsingen mogelijk te maken is er intensief samengewerkt met de zorgverlening en de facilitaire afdeling. Verschillende collega’s hebben extra scholing gevolgd om de nieuwe procedures veilig te kunnen uitvoeren.

Behaalde resultaten

Het project ‘van OK naar Beter’ heeft geresulteerd in het op jaarbasis vrijspelen van 113 sessies op de OK. Verder is er samen met het dagcentrum, de poliklinieken en de afdeling facilitair een plan van aanpak gemaakt voor optimalisatie van het dagcentrum. We hebben ook gekeken naar optimalisatie van personele inzet.

Patiënt- en medewerkerstevredenheidonderzoek

Recent is een medewerkers- en patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat de patiënten de zorg op het dagcentrum zeer positief waarderen: een gemiddelde van 8,5! Om trots op te zijn. De medewerkers gaven de nieuwe werkprocessen een 7,4. Er zijn acties uitgezet op in het onderzoek genoemde verbeterpunten.

Dank aan iedereen die meegewerkt heeft om de ingrepen te verplaatsen. Dankzij deze inzet is voor de patiënt een minder intensief zorgtraject beschikbaar en is op de OK-capaciteit vrijgespeeld die ingezet kan worden voor andere ingrepen.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules