{}

Veilig verminderen van colonoscopieën

14 April 2022

Op 5 april is de SUCCEED-EXACT studie in Ziekenhuis Gelderse Vallei gestart en hebben we de eerste patiënten al benaderd om mee te doen. Het onderzoek heeft als doel om het aantal benodigde colonoscopieën bij patiënten met buikpijnklachten veilig te verminderen.

Bij 80% van deze verwijzingen voor een scopie wordt geen significante darmziekte (IBD of darmkanker) gevonden. Het voorkómen van onnodige colonoscopieën vermindert belasting door onprettig onderzoek, de kans op complicaties, zorgen over de uitslagen, vertraging in het ontvangen van passende behandeling en kosten. Daarbij wordt voor hen die wél een scopie nodig hebben, de wachttijd korter.

De interventie: met een diagnostisch algoritme berekenen we het risico op significante darmziekte. Dit algoritme bestaat uit 9 items uit anamnese, lichamelijk onderzoek en een ontlastingstest op calprotectine en fecaal occult bloed. Eerder onderzoek liet zien dat we hiermee waarschijnlijk 30% van de colonoscopieën veilig kunnen voorkómen. Dit moet echter nog bevestigd worden in een ‘externe validatie’.

In de SUCCEED-EXACT studie voeren we de externe validatie uit in een populatie die door de eerste lijn is doorverwezen voor scopie. Deze doorverwezen patiënten ontvangen allemaal zorg als normaal, inclusief de benodigde diagnostiek (colonoscopie). Daarnaast ontvangen zij vanuit het ziekenhuis de informatie die nodig is voor het algoritme. Dit bestaat uit een vragenlijst en point of care ontlastingstest voor calprotectine en FOB. Op basis van het algoritme wordt het risico op darmziekte bepaald, en ingeschat of de colonoscopie nodig was. Op basis van de uitslag van de colonoscopie bepalen wij of het algoritme de afwezigheid van ziekte goed voorspelt, en dus veilig en betrouwbaar ingezet kan worden om colonoscopieën te voorkómen. De items uit het algoritme zullen ook in ZorgDomein ingevoerd worden, zodat we de informatie van zowel de huisarts als de patiënt kunnen gebruiken. Afgezien van het invullen van de vragenlijst en het uitvoeren van de ontlastingstest, geeft de studie voor de patiënt geen verandering in diagnostiek en behandeling.

Als het algoritme betrouwbaar blijkt, toetsen we de klinische effecten ervan verder in een gerandomiseerd onderzoek (randomised controlled trial).

We hopen hiermee op een veilige manier het aantal onnodige colonoscopieën terug te dringen.

Meer informatie over de studie 


SUCCEED-EXACT wordt verricht vanuit de afdeling huisartsgeneeskunde en de onderzoekslijn kanker van het UMC Utrecht, in samenwerking met Zuyderland Medisch Centrum, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rijnstate en Diakonessenhuis Utrecht.
Bij vragen kunt contact opnemen met Willemijn van den Bosch, huisarts in opleiding en promovendus, op: succeed@umcutrecht.nl


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules