{}

Verandering Borrelia-diagnostiek

21 July 2020

Per 16-07-2020 is er een kleine verandering doorgevoerd in de Borreliadiagnostiek. De screeningstesten (EIA) voor detectie van IgM en IgG worden vervangen door vergelijkbare testen van een andere merk met nieuwe afkapwaarden.

Wat verandert er voor de aanvragers?

De afkapwaarden en het meetbereik van deze test zijn anders dan de voorgaande test. Deze nieuwe waarden in de rapportage kunnen niet direct vergeleken worden met de oude waarde. De arts-microbioloog voorziet de uitslag van een interpretatie zoals reeds gangbaar was. Meer uitleg vindt u ook op de website van MMMIG.nl.

Het testalgoritme [eerst een sensitieve screeningstest gevolgd door een blot om de specificiteit te bevestigen] blijft hetzelfde en hiermee werken wij in lijn met de CBO-richtlijn lymeziekte (2013).

Achtergrond bij deze test

Wij blijven gebruik maken van een aparte IgM- en een aparte IgG-test omdat beide antistoffen niet altijd tegelijkertijd ontwikkelen of zelfs helemaal niet.
De EIA-test is semi-kwantitatief en gebruikt een antigeenmix van lysaten van Borrelia afzelii en Borrelia garinii stammen (Europese afkomst), aangevuld met recombinant VlsE eiwit.

Testkarakteristieken


Borrelia burgdorferi IgM
Borrelia burgdorferi IgG
Meetbereik
1-60 U/ml
1-100 U/mlnegatief
0-2.9 U/ml
0-2.9 U/ml
Laag positief/Dubieus
3-4.9 U/ml*
3-4.9 U/ml*
positief
> 5 U/ml*
>5 U/ml*
Variatiecoëfficiënt semi-kwantitatieve waarde
14%
8%

*Indien er nog geen eerdere blot bekend is, wordt deze uitslag automatisch gevolgd door een immunoblot.

Wij voeren de testen minimaal 2 maal per week uit. De rapportage volgt zodra alle onderzoeken afgerond zijn.
Bij vragen over de interpretatie van uitslagen of deze nieuwe test in het algemeen kan contact op worden genomen met de dienstdoende arts-microbioloog.

Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules