{}

Verandering in het beoordelen van het antibiogram

07 July 2022

Met ingang van 15 juli 2022 hanteert het medisch microbiologisch laboratorium nieuwe definities voor het antibiogram. Met behulp van het antibiogram wordt de gevoeligheid van een bacterie voor verschillende antibiotica bepaald.

EUCAST

Om te bepalen of een bacterie gevoelig of resistent is, wordt er in Nederland gebruik gemaakt van de klinische breekpunten van “European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing” (EUCAST). Zoals u weet rapporteren wij alleen de antibiotica die bruikbaar zijn voor de gevonden verwekker op die locatie van de infectie, hier komt een nuance in waardoor er meer middelen beschikbaar blijven.

De EUCAST heeft de definities voor gevoelig (S) en verminderd gevoelig of intermediair (I) herzien. Deze herziening wordt landelijk geïmplementeerd, zodat het antibiogram afkomstig van de verschillende laboratoria dezelfde betekenis heeft.

Daarnaast worden de infectie-locatie specifieke breekpunten, voor bijvoorbeeld ongecompliceerde urineweginfecties zonder weefselinvasie en meningitis, uitgebreid.

Nieuwe betekenis S, I, R

Eerder werd alleen behandeld met een antibioticum waar een bacterie gevoelig (S) voor test. Volgens de nieuwe definities en breekpunten kan er echter ook behandeld worden met antibiotica waarvoor de bacterie “I” meet. Een rapportage van I betekent óók dat je met dit middel kan behandelen, maar dan wel in een hogere dosering.

De nieuwe betekenis van het antibiogram:

  • ‘S’: gevoelig bij een standaard dosering.
    Er is een grote kans op therapeutisch succes bij gebruik van een standaarddosering.
  • ‘I’: gevoelig bij een verhoogde dosering.
    Er is een grote kans op therapeutisch succes bij verhoogde dosering.
  • ‘R’: resistent.
    Er is een grote kans op therapeutisch falen, ook bij verhoogde dosering.

Antibiotica die als ‘I’ gerapporteerd worden, kunnen voortaan prima gegeven worden mits hoog gedoseerd wordt.

Antibioticaformularium

In het ZGV/ZRT-antibioticaformularium is de standaard en hoge dosering terug te vinden onder ‘Overig’ >> lokale pagina’s >> ‘Doseertabel met hoge dosering’. Zie ook de link: Doseertabel met hoge dosering ZGV/ZRT.
De hoge antibioticadoseringen bij kinderen zullen binnenkort te vinden zijn op www.kinderformularium.nl.

Infectie-locatie specifieke breekpunten

Sinds 13-12-2021 rapporteren we de interpretatie voor de specifieke behandelindicaties cystitis/urineweginfecties en meningitis door toevoeging _uwi of _men aan de antibioticumnaam (eerder in december gecommuniceerd).
Sommige antibiotica zijn door concentratie in de urine nog bruikbaar voor de behandeling van een cystitis, terwijl een systemische infectie niet behandeld kan worden met dit antibioticum.
Voor de behandeling van meningitis is het belangrijk dat het middel voldoende concentratie in de liquor haalt, sommige middelen zijn daarom niet bruikbaar voor de behandeling van een meningitis terwijl een pneumonie met dezelfde verwekker wel behandelbaar is met het antibioticum.

Op 15 juli zal dit verder worden uitgebreid met amoxicilline-clavulaanzuur_uwi en fosfomycine_uwi voor Gramnegatieve staven zoals Escherichia coli.
Door deze aanpassing van rapportage is amoxicilline-clavulaanzuur vaker beschikbaar voor de behandeling van een cystitis zonder tekenen van weefselinvasie.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met de dienstdoende arts-microbioloog via telefoonnummer (0318) 43 56 17.Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules