{}

Veranderingen in ZorgDomein

23 March 2023

Wij brengen graag een aantal zaken rond ZorgDomein onder de aandacht. Zo is laboratoriumonderzoek na bariatrische chirurgie beschikbaar, zijn medische microbiologieonderzoeken digitaal aan te vragen maar worden de aanvraagformulieren wel meegeleverd bij de kweeksetjes, gaat het aanvragen van semen-onderzoek niet via ZorgDomein en zijn 2 neurologiezorgproducten uit ZorgDomein vervangen door het regulier neurologieproduct.

Controle door huisarts na bariatrische chirurgie

Patiënten die na bariatrische chirurgie zijn overgedragen aan de huisarts worden door de huisarts regelmatig gecontroleerd op de nutriëntenstatus en het effect van de bariatrische ingreep. Dit pakket laboratoriumonderzoek1 is per 1 april 2023 eenvoudig via een vinkje aan te vragen in ZorgDomein.

Het betreffende laboratoriumonderzoek is te vinden onder de Probleemgroep ‘Algemeen onderzoek’, ‘5. Controle na bariatrische chirurgie’.
De vitamine B6-bepaling is aan het pakket toegevoegd omdat bij oversuppletie van vitamine B6 een verhoogd risico bestaat op polyneuropathie. Een aantal bepalingen zitten niet standaard in het pakket maar zijn op indicatie aan te vragen.

Zie hieronder de inrichting in ZorgDomein per 1 april 2023:1 Nederlandse Obesitas Kliniek ‘Laboratoriumafwijkingen en suppletieadviezen’ (ZP07C/3) www.obesitaskliniek.nl

Digitale aanvraag medische microbiologie

Het uitwisselen van gegevens wordt steeds digitaler. Voor medische microbiologieonderzoeken is voor de 1e lijn een digitaal ZorgDomein-aanvraagformulier beschikbaar. Met andere woorden: het groene formulier wordt vervangen door een digitale opdracht met unieke barcode. Digitaal aanvragen is voor de medische microbiologie belangrijk omdat dit een kwalitatief beter en efficiënter proces voor de patiënt mogelijk maakt.

Digitalisering is ons uitgangspunt. Wij merken echter ook dat, ondanks de digitale aanvraag, het nodig is om een patiëntbericht uit te printen en deze mee te geven aan de patiënt. Daarom hebben wij besloten om vanaf 1 april, in tegenstelling tot eerdere communicatie, nog wel het standaard aanvraagformulier bij de kweeksetjes aan te leveren.

Wij stellen het op prijs als u het digitaal ZorgDomein-aanvraagformulier wilt gebruiken omdat wij deze sneller kunnen verwerken.

Aanvragen semen-onderzoek niet via ZorgDomein

Semen-onderzoek (uitgebreid semen-onderzoek voor fertiliteitsonderzoek of na vasectomie) kan niet aangevraagd worden via ZorgDomein. Semen-onderzoek wordt alleen op afspraak verricht. Voor het maken van een afspraak kan de patiënt contact opnemen met het laboratorium via (0318) 43 40 00.

Voor het benodigde aanvraag- en instructieformulier en het verzamelmateriaal kan de patiënt terecht op de bloedafnamepolikliniek in Ede, Barneveld, Wageningen of Veenendaal.

Epilepsie en Sensibele stoornis (polyneuropathie)

De zorgproducten Epilepsie en Sensibele stoornis (polyneuropathie) staan niet meer als apart zorgproduct in ZorgDomein. U kunt voor deze zorgvragen terecht bij het regulier neurologieproduct.
Bij iedere verwijzing naar neurologie vindt er namelijk triage plaats. Op basis van deze triage krijgt iedere verwijzing een code. Wanneer de patiënt een afspraak maakt, komt hij/zij op basis van deze code bij de juiste specialist terecht. Een apart zorgproduct is dan ook niet meer nodig.

MijnZGV

Het patiëntbericht uit ZorgDomein attendeert de patiënt op de mogelijkheid om in MijnZGV gegevens aan te passen zoals emailadres en huisarts. Zo verbetert de digitale communicatie over afspraken en vragenlijsten.


Zie ook de berichten


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules