{}

Verbeterde psychiatrische zorg klinische patiënten

22 October 2021

In het ziekenhuis is een psychiatrisch consultatieve dienst (PCD) gestart. Deze samenwerking tussen Pro Persona en ziekenhuis moet ervoor zorgen dat klinische patiënten verbeterde psychiatrische zorg krijgen.

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft regelmatig te maken met patiënten die vanwege medische problemen in het ziekenhuis liggen, maar die ook psychiatrische zorg nodig hebben. Zoals patiënten met ernstige longontsteking en schizofrenie. Of verwarde patiënten die ondervoed en metabool ontregeld zijn. Soms komen patiënten telkens terug op de verpleegafdeling met een intoxicatie. Die patiënten liggen voor hun somatische behandeling in het ziekenhuis maar kunnen daar niet optimaal behandeld worden voor hun psychiatrische problematiek. Op de SEH komen regelmatig mensen binnen die acute psychiatrische consultatie nodig hebben. Dat wordt nu vaak opgepakt door de acute crisisdienst van Pro Persona, de GGZ-instelling die naast het ziekenhuis is gevestigd in De Riethorst. Maar ook na de eerste crisisfase is begeleiding nodig.

ZGV en Pro Persona gaan samenwerken

Daarom is deze maand een psychiatrisch consultatieve dienst (PCD) gestart in het ziekenhuis. Dit is een samenwerking tussen Pro Persona en het ziekenhuis die ervoor moet zorgen dat klinische patiënten verbeterde psychiatrische zorg kunnen krijgen en als na ontslag uit het ziekenhuis vervolgbehandeling nodig is, dit direct kan worden georganiseerd. De consultaties worden gedaan door psychiatrisch verpleegkundige specialisten, arts-assistenten en een psychiater van Pro Persona. De PCD volgt zowel patiënten die acute psychiatrische consultatie nodig hebben, als patiënten die in het ziekenhuis blijven. De PCD is er voor alle leeftijdsgroepen.

Verbeterde zorg voor psychiatrische patiënt

De afdeling medische psychologie werkt parallel aan de PCD en blijft gewoon beschikbaar voor de reguliere medisch psychologische zorgvragen. Bij oudere patiënten blijven de geriaters een rol hebben. Dave Tjan, als medisch leider betrokken bij de PCD: ‘Uiteraard zijn er grijze gebieden, maar in overleg wordt dan doorverwezen. De samenwerking en afspraken gaan we evalueren. We zetten in op het continu verbeteren op basis van deze evaluatie. We denken dat met de PCD de zorg voor de psychiatrische patiënt binnen ZGV enorm verbeterd zal worden.’

Ook huisartsen zien een toenemend aantal verwarde patiënten met een psychiatrische achtergrond. Voor de eerste lijn is het ook een grote uitdaging om hen de juiste zorg te leveren. De huisartsen maken op dit moment gebruik van het meldpunt verwarde personen. HAGV en Pro Persona onderzoeken de mogelijkheid voor een consultatieve dienst voor de huisarts.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules