{}

Verloskundige zorg start met transmuraal incident melden

17 May 2022

Op 1 april is de verloskundige zorg in onze regio gestart met transmuraal incident melden oftewel TIMmen. Het initiatief hiervoor kwam vanuit het Verloskundig Samenwerkingsverband. ‘Niet ieder op zijn eigen eiland zijn eigen problemen aanpakken maar dit samen doen.’

Maaike Gerritse is gynaecoloog bij Ziekenhuis Gelderse Vallei. Zij vertelt: ‘Binnen de verloskundige zorg in onze regio werken we veel samen. Zo vormen de 1elijnsverloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, ziekenhuis en de kraamzorg samen het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). Met het VSV willen we de verloskundige zorg waar mogelijk verder verbeteren. In dat kader organiseerde het VSV een tijdje terug een avond over incidentmelden. Vanuit het ziekenhuis is uitgelegd hoe daar het veilig incident melden (VIM) werkt.’

Incidenten melden rond overdracht van zorg

Op die avond bleek behoefte aan transmuraal melden: melden rond (bijna)incidenten in de ketenzorg. Want binnen de verloskundige keten is er veel overdracht van zorg: zoals zwangeren die overgaan van de 1e-lijnsverloskundige naar de gynaecoloog, overdracht van een kraamvrouw naar 1elijn en kraamzorg. Maaike: ‘In die overdrachten kan veel misgaan. We verwachten dat daar veel verbetering mogelijk is door te melden. Zodat we trends kunnen zien en daarvan kunnen leren.’

Start transmuraal melden

Karin Braspenning, beleidsmedewerker bij de afdeling kwaliteit en veiligheid hielp het VSV bij de voorbereiding van het transmuraal melden. Karin: ‘We hebben het TIM-proces doorgesproken en er zijn duidelijke afspraken gemaakt over wie wat doet met een TIM-melding. Daarna is een meldformulier gemaakt voor het melden van (bijna)incidenten.’
De link hiervoor is verspreid onder de leden van het VSV en staat op de website van het ziekenhuis. Het TIM-meldformulier staat ook op Q-portaal zodat medewerkers van het thema Vrouw Moeder Kind via de gebruikelijke route kunnen melden.

Ketenbreed kwaliteit verbeteren

Na een melding neemt de TIM-commissie de melding van het (bijna)incident in behandeling. ‘De melding wordt uitgezocht en zo nodig nabesproken met alle betrokkenen: wat leren we ervan, hoe kunnen we het voorkomen’, aldus Maaike.

Sjoukje Maas-Engelen, afdelingsmanager Vrouw, Moeder, Kind, licht toe: ‘We doen het vooral om samen ketenbreed de kwaliteit te verbeteren, met elkaar delen wat we willen leren. We willen elkaar in de keten spreken, zodat niet ieder op zijn eigen eiland zijn eigen problemen aanpakt maar dat we dat samen doen! Het is bijzonder dat het VSV hiervoor heeft gekozen, mensen durven zich kwetsbaar op te stellen.’

Karin Braspenning: ’Sinds 1 april zijn we in de lucht, er zijn nu 2 meldingen binnen. Goede terugkoppeling van wat er met de meldingen gebeurt, stimuleert een veilige en positieve meldcultuur. Meer meldingen maken het mogelijk meer te leren en op termijn trendanalyses te maken. De verloskundige zorg is het eerste transmurale zorgpad waarbij we TIMmen, De komende periode verkennen we de meerwaarde voor andere transmurale zorgpaden met veel overdrachtsmomenten zoals bijvoorbeeld de geriatrische zorg.’


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules