{}

Verminderen onnodige gastroscopieën

22 March 2024

De opbrengst van een gastroscopie bij jonge patiënten zonder alarmsymptomen is gering. Daarom zijn de verwijscriteria voor gastroscopieën binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei aangepast.

De opbrengst van een gastroscopie bij jonge patiënten (<50 jaar) zonder alarmsymptomen is gering. (Bredenoord A. Ned Tijschr Geneeskd. 2021; 165:D6179; Suerink M. Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6147). De meest voorkomende bevinding is lichte refluxoesofagitis, hetgeen gevonden wordt bij 13% van de patiënten. Zowel internationale richtlijnen als de Nederlandse NHG-richtlijn Maagklachten adviseren daarom terughoudendheid bij het aanvragen van een gastroscopie bij deze groep. Hier wordt echter vaak vanaf geweken, mogelijk door ongerustheid van de patiënt en/of onzekerheid bij de aanvrager. De richtlijn schrijft minder invasieve technieken voor (H. pylori-test, stapsgewijze aanpassing van zuurremmende medicatie). Daarnaast is goede voorlichting aan de patiënt van groot belang. Bijvoorbeeld via www.thuisarts.nl/keuzehulp/maagklachten. Mocht dit onvoldoende zijn dan is MDL-consultatie (via digitaal advies of verwijzing poli MDL) de volgende stap als alternatief voor een gastroscopie.

Conform het advies van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen zijn daarom de verwijscriteria voor gastroscopieën binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei aangepast. De aanpassingen zijn te vinden in ZorgDomein.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules