{}

Virtual Fracture Care / Direct Ontslag

01 October 2021

Per 1 oktober 2021 wordt de zorg aangepast voor een bepaalde categorie traumapatiënten met relatief simpel en stabiel letsel na behandeling op de SEH. Het betreft een project met de naam ‘Virtual Fracture Care / Direct Ontslag’.

Patiënten die onze SEH bezoeken vanwege relatief simpele en stabiele letsels, worden nu vaak standaard na een week (of soms zelfs meerdere keren) op de polikliniek traumachirurgie of gipskamer teruggezien. Dit is echter niet altijd noodzakelijk. Om patiënten en hun naasten onnodig ziekenhuisbezoek en/of röntgenonderzoek te besparen, patiënten meer eigen regie te geven en zorg op maat te leveren gaan we deze patiënten vanaf de SEH direct ontslaan. Zij komen dus niet meer terug op de polikliniek.

Om wie gaat het?

Patiënten met een van de volgende relatief simpele en stabiele letsels komen in aanmerking:

Volwassenen:
Radiuskop- of hals fractuur (inclusief positief fatpad sign zonder fractuur)

Malletvinger (zowel tendinogeen als ossaal)

Enkeldistorsie of een Weber A / avulsie fractuur

Basis metatarsale 5 fractuur

Metacarpale 5 fractuur

Phalanx en hallux fractuur voet


Kinderen:
Clavicula fractuur

Greenstick en Torus fractuur distale onderarm

Spaakverwonding (oppervlakkige schaafwond, zonder ossaal letsel)

Nieuwe werkwijze

Patiënten met bovenstaande diagnoses krijgen direct op de SEH alle benodigde informatie over het hersteltraject. Een standaardconsult op onze polikliniek is dan niet nodig. De informatievoorziening gaat grotendeels via de gratis Virtual Fracture Care app. De app geeft informatie over het letsel, normaal hersteltraject, behandelplan, instructies en oefenfilmpjes.
Na 1 oktober 2021 kan iedereen (dus ook huisartsen) de Virtual Fracture Care app downloaden in de App Store (iPhone) of Google Store (Android). Uiteraard kan de patiënt bij klachten of vragen contact opnemen met ons via een speciaal voor dit project opgezet telefoonnummer: de Breuklijn (0318) 43 52 92.

Virtual Fracture Care is eerder succesvol ingevoerd in meerdere ziekenhuizen in Nederland. Onder andere in het OLVG Amsterdam, Sint Antonius Nieuwegein en Martini Ziekenhuis Groningen.
Uit onderzoek komende de volgende resultaten en ervaringen naar voren:

  • huisartsbezoeken nemen niet toe
  • de gezondheidsuitkomsten blijven gelijk of verbeteren
  • de tevredenheid van de patiënten blijft gelijk of neemt toe
  • poliklinische controle neemt met > 90% af
  • beeldvorming neemt met >70% af
  • fysiotherapeutische behandeling neemt met 90% af
  • patiënten kunnen bij vragen terecht bij de Breuklijn of alsnog op de poli komen

Op basis van o.a. resultaten studie OLVG, Geerdink et al. 2020 (Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4604)

Tot slot

Patiënten die vragen hebben, kunnen contact opnemen met onze Breuklijn. Indien nodig kan de patiënt wel op de polikliniek gezien worden. Er vindt dus geen verschuiving plaats van zorg naar de eerste lijn.
Heeft u vragen hierover? Dan kunt contact opnemen met Tomek Nosewicz, traumachirurg (tnosewicz<apestaartje>zgv.nl)


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules