{}

Visie en strategische koers Ziekenhuis Gelderse Vallei

03 May 2024

In de afgelopen maanden is gewerkt aan de herijking van de ZGVisie en strategische koers voor Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het ziekenhuis richt zich als hybride netwerkziekenhuis op gezondheidswinst om zo bij te dragen aan gezondheid in de Gelderse Vallei. Om dit te bereiken, zijn 4 strategische onderwerpen benoemd.

Marjolein de Jong, voorzitter raad van bestuur: ‘In ZGVisie beschrijven we waar we ons de komende jaren mee bezig gaan houden om alle ontwikkelingen en uitdagingen die op ons af komen aan te kunnen. We werken al nauw samen met onze partners in de regio en hebben al mooie successen geboekt, zoals het digitaal advies en verschillende transmurale afspraken. We willen de samenwerking nog meer versterken.’

Door in te zetten op de volgende strategische onderwerpen werkt het ziekenhuis aan gezondheid in de Gelderse Vallei.

We werken samen in het netwerk

We focussen ons primair op onze regio; de Gelderse Vallei. We zetten in op de zorg die écht bij ons (thuis)hoort. We zijn onderdeel van de totale zorg in het netwerk van de patiënt. Samen met onze ketenpartners (huisartsen, VVT, GGZ en andere partners binnen het sociaal domein) werken we aan de transformatie naar passende zorg. We willen het huidige zorglandschap duurzaam veranderen: het ideaalbeeld is 1 integrale netwerkorganisatie in de regio. Het maken van portfoliokeuzes doen we ook in samenspraak met andere ziekenhuizen. Ons uitgangspunt hierbij is dat wij brede medisch specialistische basiszorg leveren aan al onze patiënten.

Wij zijn klaar voor de toekomst

De zorg anders durven organiseren helpt ons de zorg toegankelijk te houden. We zetten volop in op digitalisering & innovatie. Hierbij gaan we uit van de volgende principes: Als het kan zelf, digitaal, thuis of in de eerste lijn.
Daarnaast zetten we in op duurzaamheid. Dit doen we er niet meer ‘gewoon bij’, maar maken we onderdeel van al ons gedrag en handelen.

We gaan voor gezondheidswinst

We werken aan gezondheid door in te zetten op drie belangrijke bouwstenen: Voeding, Bewegen en Slaap. Dit is ons speerpunt. Op het gebied van preventie hebben wij een rol als kennisdrager en aanjager in de regio. We leveren die zorg die het meeste bijdraagt aan gezondheidswinst en maken dit meetbaar.

In ZGV Zorg zetten we de relatie centraal

ZGV Zorg is de manier waarop we invulling geven aan onder andere passende zorg. Hierbij zetten we de relatie centraal tussen: medewerker en patiënt, medewerkers onderling en organisatie en medewerker. We zijn een inclusieve organisatie met oog voor elkaar en vieren onze successen. Onderwerpen als ‘samen beslissen’, ’uitkomsten van zorg’ en patiëntervaringen zijn de basis voor verbetering. Samen leren en reflecteren én aandacht voor verschillen zijn hierbij belangrijk.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules