{}

Voeding en beweging bij de oncologische patiënt

11 June 2021

Er leven veel, vaak tegenstrijdige, verhalen over gezonde voeding, niet alleen ter preventie van kanker maar ook voor kankerpatiënten. Wat is hiervan waar? Wat kunnen gezonde voeding en beweging betekenen voor iemand die kanker heeft of heeft gehad? Advies over leefstijl wordt nog te weinig gegeven in de spreekkamer, mogelijk veroorzaakt door bestaande taboes en gebrek aan kennis bij zorgverleners.

Op 8 juni 2021 organiseerde het Eerstelijns Samenwerking Veenendaal haar tweede oncologische symposium. Bij dit –online- symposium stonden voeding en beweging bij de oncologische patiënt centraal. Door de goede samenwerking met de specialisten uit Ziekenhuis Gelderse Vallei waren er sprekers als:

  • Prof. dr. ir. Ellen Kampman, hoogleraar Voeding & Ziekte Wageningen University & research
  • Prof. dr. Ben Witteman, MDL-arts Ziekenhuis Gelderse Vallei en buitengewoon hoogleraar Voeding en darmgezondheid in transmurale zorg
  • Prof. dr. Hans Zwerver, sportarts Sports Valley/Ziekenhuis Gelderse Vallei en hoogleraar Sportgeneeskunde UMCG
  • Drs. Inge Gobes-de Punder, sportarts Sports Valley/Ziekenhuis Gelderse Vallei

Mirjam van ’t Veld, voorzitter raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei, was dagvoorzitter.

Ellen Kampman gaf een actueel overzicht van de wetenschappelijke inzichten over de rol van voeding en beweging tijdens en na de behandeling voor kanker. En inzicht in waar wetenschappelijk onderbouwde informatie over de relatie tussen voeding en kanker te vinden is.

Ben Witteman lichtte de (patho)fysiologie van ziekte/operatie en het effect van voeding en bewegen hierop toe. Bovendien is hij ingegaan op voeding bij ziekte in het algemeen en hoe je deze kennis in de huisartsenpraktijk eenvoudig kunt toepassen.

Er is inmiddels overtuigend bewijs dat fysieke activiteit het risico op veel voorkomende vormen van kanker vermindert. Lichamelijke activiteit gedurende en na behandeling van kanker resulteert verder in minder klachten van vermoeidheid, angst en depressie en verbetert fysiek functioneren en de kwaliteit van leven. Bewegen verhoogt tevens de overlevingsduur van mensen die behandeld zijn voor kanker.

Hans Zwerver en Inge Gobes gaven een overzicht van de relatie tussen fysieke activiteit, gedrag en kanker. Onderliggende biologische mechanismen werden besproken en de deelnemers kregen aanbevelingen met betrekking tot type, hoeveelheid, intensiteit en timing van bewegen. De sprekers benadrukten het belang van bewegen in de preventie van kanker en gaven hulpmiddelen om bewegen als preventie en therapie toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Aan het einde van de avond was er gelegenheid om aan de hand van een casus de opgedane kennis en ervaring bij de behandeling van kankerpatiënten met elkaar uit te wisselen.

Eerstelijns Samenwerking Veenendaal (ESV) is een samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners in Veenendaal. Momenteel zijn rond 35 praktijken of organisaties van huisartsen, wijkverpleegkundige, fysio-, ergo- en oefentherapeuten, diëtisten en onder andere ook logopedisten hierbij aangesloten.

Meer informatie op: www.eerstelijnssamenwerking.nl


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules