{}

Voorzorgsmaatregelen overgang nieuw EPD

23 March 2023

Ziekenhuis Gelderse Vallei bereidt zich voor op de zorg van de toekomst. Daarom maken wij op donderdag 30 maart 2023 de overstap naar een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) van Nexus. Met dit EPD kunnen we eenvoudig gegevens delen met de patiënt via het patiëntenportaal, met collega’s én met andere zorgverleners in de regio.

Wat merkt u van de overgang naar een nieuw EPD?

In de avond en nacht van donderdag 30 maart op vrijdag 31 maart 2023 vindt de overgang naar het nieuwe EPD plaats. De implementatie is vanzelfsprekend zorgvuldig voorbereid om zo eventuele overlast voor onze patiënten en samenwerkingspartners zo veel mogelijk te beperken. Het werken met een nieuw systeem is natuurlijk even wennen voor onze zorgverleners. En ook voor patiënten als zij hun patiëntenportaal raadplegen. Ondanks onze zorgvuldige voorbereidingen kan het zijn dat zich technisch onvoorziene omstandigheden voordoen. Mocht dat zo zijn dan treffen wij per geval de benodigde maatregelen en informeren u hierover als dat nodig is.

Algemeen:

  • De poliklinische afspraken gaan door. Wel vragen wij begrip voor mogelijk tijdelijk langere wachttijden
  • Bij het inzetten van capaciteit voor de OK en de (dag)klinische bedden hebben wij rekening gehouden met de overgang naar het nieuwe systeem
  • Voor de afdelingen intensive care, radiologie, laboratorium en apotheek worden de specifieke modules niet vervangen tijdens deze overgang

SEH/EHH

Donderdag 30 maart geldt vanaf 16:00 uur tot 22:00 uur een patiëntenstop voor alle patiënten, met uitzondering van instabiele patiënten voor wie het niet verantwoord is om door te rijden naar een ander ziekenhuis. Ambulances worden verzocht om uit te wijken naar de omliggende ziekenhuizen en de omliggende ziekenhuizen zijn verzocht zich voor te bereiden op een tijdelijk verhoogde instroom.

Verloskunde

De afdeling verloskunde blijft open en kan naar verwachting op normale capaciteit werken, omdat de specifieke geboortezorgmodule niet vervangen wordt tijdens deze livegang. Mochten er toch gevolgen zijn dan kan het zijn dat er tijdelijk 2 verloskamers gesloten worden.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande , neemt u dan contact op met Gilbert Ausserhofer, programmamanager Next via next@zgv.nl.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules