{}

Wanneer is wel of niet een nieuwe verwijzing nodig?

23 March 2023

Om duidelijkheid te scheppen over wanneer een patiënt wel of geen nieuwe verwijsbrief nodig heeft, is nieuw beleid vastgesteld. Ook is de correspondentie vanuit het nieuwe Elektronisch Patiëntendossier (EPD) van Ziekenhuis Gelderse Vallei volledig conform de HASP-richtlijn ingericht.

Wet & regelgeving

Vanuit wet en regelgeving (onder andere NZA, HASP-richtlijn) is duidelijk:

  • dat een nieuwe verwijsbrief nodig is wanneer een patiënt naar het ziekenhuis komt voor een nieuwe zorgvraag, of wanneer een patiënt terugkomt voor dezelfde zorgvraag maar de eerdere behandeling is afgerond en de patiënt is terugverwezen naar de huisarts.
  • dat wanneer een patiënt is uitbehandeld goede communicatie nodig is door middel van een poliklinische ontslagbrief.
  • dat zolang een patiënt onder behandeling is van een medisch specialist in het ziekenhuis en niet terugverwezen is naar de huisarts, er geen nieuwe verwijsbrief nodig is, ook niet na 12 maanden.
  • een verwijsbrief wel een beperkte geldigheidsduur heeft: tussen het moment van uitgeven door de huisarts en de eerste afspraak mag niet meer dan een jaar zitten.

Beleid en elektronisch patiëntendossier (EPD)

Bovenstaande is verwerkt in ons (nieuwe) EPD. In dit EPD kan de medisch specialist met een ‘vinkje’ aangeven dat een poliklinische patiënt is uitbehandeld binnen het ziekenhuis. De medisch specialist verzendt binnen 5 dagen een poliklinische ontslagbrief naar de huisarts, volgens de HASP-richtlijnen. In het EPD wordt ook aangegeven wat de reden van het einde van de ziekenhuiszorg is en wat de vervolgstappen zijn. Het EPD is als volgt ingericht:


Er kan alleen op verzoek van de patiënt (dus zonder verwijzing) een nieuwe afspraak gemaakt worden als er sprake is van de 2e optie. In alle andere gevallen heeft de patiënt een nieuwe verwijzing nodig.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules