{}

Wond Expertise Netwerk vanuit ziekenhuis en VVT

20 December 2022

Ziekenhuis Gelderse Vallei en de VVT-organisaties Icare, Opella, Sante Partners en Zorgroep Charim hebben samen met zorgverzekeraar Menzis een verbeterslag in wondzorg gemaakt door de oprichting van een Wond Expertise Netwerk (WEN).

Binnen de regio Gelderse Vallei bestaat al jaren een inhoudelijke samenwerking tussen de professionals uit de 1e en 2e lijn. Deze samenwerking is nu expliciet vastgelegd in een zorgpad met geformaliseerde afspraken. De werkwijze is mede tot stand gekomen in overleg met de huisartsen.

Kwaliteitseisen WEN

Elke organisatie die wondzorg verleent kan toetreden tot het WEN, mits zij voldoet aan de kwaliteitseisen. Voor de toetredingsprocedure kan de organisatie zich wenden tot één van de organisaties in het netwerk.

Opgestelde protocollen en afspraken

Vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei en de VVT-partijen zijn er in afstemming met de HAGV protocollen opgesteld:

  • Algemene ulcus triageprotocol
  • Oncologische ulcus RTA
  • Diabetische voet triageprotocol
  • Brandwond RTA

Meer weten? Neem deel aan het digitaal symposium op 17 januari!

Tijdens dit digitaal symposium komen de voordelen van de afgesproken werkwijze aan bod en hoe van het WEN gebruikgemaakt kan worden.

Alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij wondzorg zijn welkom.
Accreditatie is aangevraagd voor artsen en verpleegkundigen.

  • Datum: 17 januari 2023
  • Tijd: 17.30-20.00 uur

Meer informatie over het programma en aanmelden voor het Wondzorgsymposium

Zie ook


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules