{}

'Wordt ACP PZP?' Kom naar de refereeravond!

18 January 2024

Het landschap van de palliatieve zorg is volop in beweging. Er wordt steeds vaker gesproken van Proactieve Zorgplanning (PZP) in plaats van Advance Care Planning (ACP). Ook zijn er ontwikkelingen op het gebied van digitale gegevensuitwisseling, zowel regionaal als landelijk. Op de refereeravond op 1 februari komen deze ontwikkelingen aan bod.

Op donderdag 1 februari schetsen Emmy Maats, arts-assistent interne geneeskunde en projectcoördinator PZP in regio Gelderse Vallei, en Jolanda Prins, verpleegkundig specialist en lid palliatief team, de laatste ontwikkelingen. Ze bespreken die avond de nieuwe IKNL-richtlijn Proactieve zorgplanning, maar ook de regionale ontwikkelingen rond een digitaal platform voor gegevensuitwisseling, en een nieuw samenwerkingsproject van Vallei Vitaal over PZP. Ook is er ruimte voor dialoog: wat betekenen deze ontwikkelingen voor het werk?

Voor wie is deze avond?

Voor zorgverleners die betrokken zijn bij PZP-gesprekken (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, palliatief team, verpleegkundig specialisten ACP poli, medisch specialisten).

Programma

  • 17.30: Inloop met eten
  • 18.00: Opening refereeravond
  • 18.10-18.30: Toelichting IKNL PZP richtlijn, door Emmy Maats
  • 18.30-19.00: Toelichting PZP in eerste lijn (ZonMw project en IKNL-pilot digitale gegevensuitwisseling), door projectgroep PZP-project
  • 19.00-19.20: Vergelijking nieuwe werkwijze met huidige werkwijze, door Jolanda Prins/palliatief team
    Pauze
  • 19.30: Discussie onder leiding van Dave Tjan
  • 20.20: Afsluiting
  • 20.30: Einde

Vraagt u zich als zorgverlener wel eens af of een patiënt nog wel ingestuurd, opgenomen, of ziektegericht behandeld had moeten worden? Was het misschien beter geweest om tijdig een goed gesprek over kwaliteit van leven en behandelwensen en -grenzen te voeren? Hoe kan dit de volgende keer anders? Ga er met ons over in gesprek bij de refereeravond over proactieve zorgplanning!

U kunt zich aanmelden door voor 24 januari 2024 een mail te sturen naar emaats@zgv.nl. De avond vindt plaats in het auditorium van Ziekenhuis Gelderse Vallei (bestemming 181).


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules