{}

Ketensamenwerking psychiatrie, verslaving en somatiek

30 July 2020

Op 14 juli jl. ondertekende Arjen Hakbijl, lid raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei samen met bestuurders van Pro Persona, IrisZorg, het RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, gemeente Ede en zorgverzekeraar Menzis, de intentieverklaring ‘ketensamenwerking psychiatrie, verslaving en somatiek’.

Intensiveren samenwerking

De betrokken partijen gaan ervoor zorgen dat de toegang tot GGZ hulp en lichamelijke gezondheid vlotter gaat verlopen. Het gaat om inwoners van de regio Gelderse Vallei met ernstige, soms ook acute, psychiatrische aandoeningen, waarbij er ook sprake kan zijn van verward gedrag. Naar schatting betreft het 1,2% van de bevolking die vaak of af en toe psychiatrische ondersteuning nodig hebben. Arjen Hakbijl: ‘Met deze intentieverklaring intensiveren we de samenwerking in de (acute) keten en slechten we de schotten die er tussen instellingen soms zijn. Op die manier gaan we er samen aan werken dat waar een cliënt ook binnenkomt, er meteen wordt gekeken waar iemand het best geholpen kan worden.’

Eén voordeur

De basis daarvoor moet binnen een jaar klaar zijn. Een belangrijke stap is de huisvesting van de betrokken instellingen in het gebouw de Riethorst. Dit betekent dat er in het vervolg nog maar een voordeur is, waardoor cliënten niet van de ene naar de andere instelling worden doorverwezen. Deze gezamenlijke huisvesting bevordert ook de samenwerking bij behandelvragen en geeft vorm aan behandel- en begeleidingsvormen die beter in combinatie kunnen worden aangeboden. Arjen Hakbijl: ‘Op die manier zorgen we voor voldoende (opname)mogelijkheden voor GGZ-cliënten uit de regio en bundelen we de krachten en expertises bij de screening/beoordeling, bij (ambulante) behandeling en bij begeleiding en doorstroming van cliënten in de regio. Daarbij zijn we blij met de start van een medisch-psychiatrische unit (MPU), zodat we cliënten met somatische en psychiatrische klachten gecombineerd en geïntegreerd kunnen gaan behandelen.’

Gezamenlijke en op herstel gerichte visie

De verdere uitbreiding van de samenwerking krijgt vorm door te kijken vanuit de bril van patiënten en op basis van een gezamenlijke en op herstel gerichte visie. Dat betekent het organiseren van de zorg dicht bij mensen in de wijk en het inzetten op preventie en digitalisering. Arjen Hakbijl: ‘Een bijkomend effect is dat we hiermee ook bijdragen aan het versterken van de veiligheid in de regio.’ Bij de uitwerking van de plannen worden de huisartsen betrokken, als belangrijke partner in het geheel. Dat geldt ook voor ervaringsdeskundigen (cliënten en oud-cliënten). In samenwerking met ketenpartners in de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg wordt ook gekeken naar andere doelgroepen die hun deskundigheid nodig hebben, zoals mensen met een LVG (licht verstandelijke beperking) problematiek of ouderen met psychiatrische problemen.

Fotograaf: Philips Homburg (Pro Persona)


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules