{}

Ziekenhuis Gelderse Vallei op plek 7 van 38 algemene ziekenhuizen

02 May 2023

Om inzicht te krijgen in de mening van huisartsen over het ziekenhuis nam Ziekenhuis Gelderse Vallei deel aan de Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark Verwijzers 2022. Het ziekenhuis presteert gemiddeld beter dan de meeste andere ziekenhuizen maar signaleerde ook een aantal verbetermogelijkheden. Die worden aangepakt.

In september 2022 is het onderzoek voor het eerst mede in opdracht van de LHV uitgevoerd. Ziekenhuizen die meedoen, krijgen een rapport dat inzicht geeft in verwijsgedrag en -motieven, imago en contactbeleving van het ziekenhuis onder huisartsen.
Ziekenhuis Gelderse Vallei doet mee met dit onderzoek omdat het een goede manier is om feedback te krijgen van de huisartsen én we de uitkomsten kunnen interpreteren aan de hand van de benchmark en het vorige onderzoek.

Het onderzoek

Het is een kwantitatief onderzoek, waarbij huisartsen via e-mail benaderd zijn en een voorgestructureerde vragenlijst hebben ingevuld. De verzamelde data zijn representatief voor de huisartsen die regelmatig met het ziekenhuis te maken hebben, op basis van aantal respondenten, spreiding en kwaliteit van de data.
Landelijk is het beeld dat huisartsen kritischer zijn geworden. De ziekenhuizen scoren in 2022 ten opzichte van zichzelf in 2018 minder goed. Dit geldt ook voor Ziekenhuis Gelderse Vallei. Tegelijkertijd scoort ons ziekenhuis gemiddeld wel beter dan de benchmark, dat wil zeggen de andere deelnemende ziekenhuizen.

Verwijsmotieven

De belangrijkste verwijsmotieven zijn gewoonte, bereikbaarheid voor de patiënt (dichtbij), tevredenheid van de patiënt en goede ervaringen van de huisarts zelf. Wachttijden worden als lang ervaren en zijn daarmee geen (positieve) reden om te verwijzen.

Wat gaat goed?

Ziekenhuis Gelderse Vallei scoort beter dan de benchmark op de onderwerpen kwaliteitsbeeld en patiënt centraal. Binnen het thema samenwerking scoort het ziekenhuis beter dan de benchmark op toegankelijkheid, contactbeleving en tweerichtingsverkeer. Het ziekenhuis krijgt van de ondervraagde huisartsen een rapportcijfer van 7,6 voor de manier waarop het ziekenhuis algemeen functioneert richting patiënt en huisarts. Het ziekenhuis staat op plaats 7 van de 38 algemene ziekenhuizen.

Wat kan beter?

Ziekenhuis Gelderse Vallei moet met name aandacht schenken aan efficiënte processen en het informeren van de huisarts. In iets mindere mate vraagt ook interne samenwerking aandacht. Inmiddels lopen er diverse verbeterinitiatieven die moeten leiden tot verbetering van bovenstaande aandachtspunten.

Zo zijn we onderzoek gestart naar de organisatiegebonden communicatie naar verwijzers, lees er hier meer over.


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules