{}

Zonder huisarts geen netwerkzorg voor complexe ex-IC-patiënt

07 February 2020

Op het symposium over IC-nazorg en revalidatie is een regionale regiegroep opgericht om een aanpak voor IC-nazorg in de Gelderse Vallei te ontwikkelen. Voor deze regiegroep wordt een huisarts gezocht.

Op 14 januari jl vond onder grote belangstelling een symposium plaats in Ziekenhuis Gelderse Vallei over IC-nazorg en revalidatie in onze regio Gelderse Vallei.

Tijdens deze bijeenkomst is een regiegroep opgericht als motor om de zorg binnen het netwerk pragmatisch vorm te geven.
Deze regiegroep gaat onder andere de patiëntreis en de overdracht optimaliseren (dus ook voor de zorgprofessional), kennis delen en verspreiden en afspraken maken over zorgcoördinatie cq casemanagement.

De groep bestaat al uit een intensivist, revalidatiearts, specialist ouderengeneeskunde en 1e- en 2elijns fysiotherapeuten. Een huisarts is onmisbaar voor ons. Wie komt ons versterken? Wat houdt het in: maximaal 4 bijeenkomsten per jaar en zorgdragen voor de verbinding en communicatie met uw achterban. 

Belangstelling? U kunt zich aanmelden bij: steenm@zgv.nl


Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules Deferred Modules