Clinic 2021 'Stilstaan bij acute zorg'

Clinic 2021 'Stilstaan bij acute zorg' Het programma van de Clinic 2021 is aangepast naar een coronaproof versie: een digitaal te volgen plenaire bijeenkomst. Tijdens deze 18e Clinic voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten en medisch specialisten staat het thema acute zorg centraal.

De Clinic

  • woensdag 17 november 2021
  • 17.00 tot 18.30 uur streaming via YouTube (de inschrijvers ontvangen een link)
  • Ziekenhuis Gelderse Vallei


Opening
Ruud Münstermann, directeur/bestuurder HAGV

Toelichting enquête over verwijzingen in de keten

Ton Knevel, manager strategische allianties ZGV

Acute zorg: vraagstukken en oplossingsrichtingen
Dr. David Ikkersheim Partner KPMG Health

Prijsuitreiking 1e- 2e lijnsprijs

Marjolein de Jong, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei

De verwarde patiënt: perspectief voor betere integrale zorg

Inleiding ‘GGZ buiten de lijntjes’
Janet Rekker, themamanager acute zorg

Eerste resultaten Uitvoeringsimpuls

Emma Dhaeze, projectleider Luckt. In het project Uitvoeringsimpuls brengen we verschillende, zogeheten, ‘klantreizen’ in kaart en identificeren we zo knel/sleutelpunten in de zorg voor de persoon met verward gedrag. We vertalen deze samen in kansen en oplossingsrichtingen voor de toekomst.


De acuut verwarde patiënt

Dave Tjan, medisch leider acute zorg en Amy Keegan, psychiater Pro Persona

Afsluiting


Marjolein de Jong


David Ikkersheim bespreekt de huidige inrichting van de acute zorg, de vraagstukken en mogelijke oplossingsrichtingen voor de toekomst. David Ikkersheim is partner bij KPMG. Hij heeft een geneeskundige achtergrond, doet regelmatig onderzoek naar de ontwikkelingen in het zorgstelsel en brengt geregeld met prikkelende publicaties het debat op gang.

Toenemend hebben we in de keten te maken met verwarde patiënten die psychiatrische zorg behoeven en ook medische problemen hebben. Denk aan een patiënt met schizofrenie en een pneumonie of een ernstig depressieve patiënt met herhaalde suïcidepogingen. Maar ook kwetsbare zwangere patiënten met een psychiatrische voorgeschiedenis.

Vaak vallen deze patiënten binnen de keten tussen wal en schip omdat er geen integrale benadering is. Om deze zorg te verbeteren werken ziekenhuis en Pro Persona samen met een nieuwe Psychiatrisch Consultatieve dienst en plannen voor de oprichting van een nieuwe Medisch Psychiatrische Unit. De verschillende vormen van samenwerking worden besproken mede aan de hand van casuïstiek en ervaringen uit de eerste lijn.

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor de Clinic. Daags voor de Clinic ontvangt u van ons de link om de Clinic 2021 bij te wonen.

Als u zich – onverhoopt – niet aanmeldt voor de Clinic wilt u dan toch de vraag over ‘de top 3 aan ergernissen rondom verwijzen en terugverwijzen in onze regio’ beantwoorden? De gegevens worden anoniem verwerkt.

This portlet is not configured, or the settings are incorrect. Use "Edit Shared Settings" to select an application, or contact your administrator for assistance.
The form you are attempting to access is unavailable. Try again later, or contact a system administrator for assistance.
Loading...