{}

Spreekuurcentra Barneveld en Veenendaal weer gefaseerd open

08 May 2020

Vanaf 12 mei gaan de spreekuurcentra en prikpost in Barneveld en Veenendaal weer open voor poliklinische afspraken, bloedafname, laboratorium- en radiologisch onderzoek. Nieuw is hierbij dat patiënten voortaan een afspraak moeten maken voor de verschillende onderzoeken.

Op de hoofdlocatie in Ede moeten patiënten ook van tevoren een afspraak maken voor radiologisch onderzoek via (0318) 43 39 00. Er is bij radiologie geen vrije inloop meer mogelijk. Vanaf vandaag is het ook mogelijk om voor het bloedprikken in Ede een afspraak te maken via onze patiëntenservice (0318 43 43 45). Vrije inloop blijft bij het laboratorium mogelijk, maar afspraken gaan wel voor.

De spreekuurcentra in Barneveld en Veenendaal zijn alleen toegankelijk voor patiënten zonder COVID-gerelateerde klachten. Ook zijn de openingstijden veranderd. Op de website vinden patiënten alle informatie over hoe ze afspraken kunnen maken. Het is van belang de patiënt via ZorgDomein te verwijzen en de patiënt een afspraakcode mee te geven (uitdraai of mailen) en bij uitzondering de papieren versie van labaanvragen te gebruiken.

Gefaseerd uitbreiden

Rekening houden met zorg op anderhalve meter afstand houdt in dat niet alle patiënten tegelijk weer in het ziekenhuis terecht kunnen. Dat betekent dat de semi-spoedeisende zorg en straks ook de minder dringende zorg, gefaseerd wordt opgestart. Patiënten bij wie vanwege de coronacrisis afspraken zijn afgezegd, krijgen binnenkort bericht over een nieuwe afspraak. Voor nieuwe verwijzingen geldt dat patiënten zelf weer contact op moeten nemen met het ziekenhuis voor een afspraak. Hiervoor volgen zij de instructie die zij ontvangen via ZorgDomein. Hierin staat ook vermeld wanneer zij naar het ziekenhuis kunnen bellen. De snelheid waarmee patiënten worden geholpen is gebaseerd op de urgentie van de klachten. Die wordt beoordeeld door de behandelend artsen, die hierbij de urgentielijst van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) als leidraad gebruiken.

Zorg op afstand

De mogelijkheden van zorg op afstand zijn de afgelopen periode actief gebruikt, onder andere door consulten via e-consult en (beeld)bellen. Dat blijft Ziekenhuis Gelderse Vallei ook in de komende periode doen, om ervoor te zorgen dat de capaciteit in het ziekenhuis zoveel mogelijk wordt benut voor zorg die juist daar moet worden geboden. Na verwijzing door huisarts of specialist ouderengeneeskunde bepaalt de behandelend arts of de patiënt langs moet komen voor een poliklinisch consult, of dat de patiënt wordt geholpen via een poliklinisch e-consult, een telefonisch- of beeldbelconsult. Daar waar mogelijk worden klachten en symptomen vooraf digitaal uitgevraagd (E-anamnese).

Veiligheid voorop

Om de veiligheid van patiënten, bezoekers en medewerkers te garanderen, zijn er extra maatregelen genomen in het ziekenhuis. Voor patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus blijft er op de hoofdlocatie van Ziekenhuis Gelderse Vallei een speciale ingang aan de achterkant van het ziekenhuis bij de SEH en worden deze patiënten verzorgd op speciale afdelingen in ons ziekenhuis. Alle andere patiënten die voor een poliklinische afspraak, onderzoek of opname naar het ziekenhuis komen, worden bij de hoofdingang eerst gescreend voordat ze door de hoofdingang naar binnen mogen. Binnen het ziekenhuis wordt patiënten en bezoekers gevraagd alle instructies op te volgen om daarmee ieders veiligheid te waarborgen. Patiënten die voor een poliklinische afspraak, onderzoek of opname naar het ziekenhuis komen, vinden op onze website steeds de meest actuele informatie.

Stap voor stap

Het uitbreiden van de semi- spoedzorg en de minder dringende zorg is een ingewikkelde puzzel die vraagt om stap voor stap de zorg uit te breiden. De zorg moet immers worden gecombineerd met de zorg voor patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus en rekening houden met onverhoopte toekomstige opnamen als gevolg van nieuwe besmettingen. Steeds moet worden beoordeeld of er voldoende zorgpersoneel, apparatuur en materialen beschikbaar zijn. De komende tijd zal de zorg iedere week verder worden uitgebreid. Zo is afgelopen week de IC-capaciteit verkleind, door 1 van de tijdelijke IC-afdelingen te sluiten. Er kunnen weer meer operaties worden gepland door deze vrijgekomen capaciteit.

Als u over bovenstaande vragen heeft, kunt u die stellen aan het Huisartsenservicebureau.

Nieuwsoverzicht
Suggesties?
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules