Net- en samenwerken

Ziekenhuis Gelderse Vallei kijkt samen met zijn zorgpartners waar de zorg het beste kan plaatsvinden. Soms is dat in het ziekenhuis, soms is een andere plaats logischer. Belangrijk is dat de mensen de zorg zo dicht mogelijk bij huis krijgen. (Boven)regionale samenwerking is ook van groot belang om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

Zorg in het netwerk

 • Samen met onze netwerkpartners organiseren wij de zorg rondom onze patiënt, met als uitgangspunt de juiste zorg op de juiste plek
 • We zoeken samenwerking met partners als dit bijdraagt aan (innovatie van) kwalitatief hoogwaardige, doelmatige, duurzame zorg
 • We maken heldere afspraken met onze (zorg)partners over welke zorg we wel en niet leveren en dragen bij aan faciliteiten die het onderling verwijzen ondersteunen

Netwerkpartners

 • Apotheken
 • Brancheorganisaties
 • Gehandicaptenzorg
 • Gemeenten
 • GGZ
 • Hospices
 • Huisartsen
 • Paramedici
 • Psychologen
 • Revalidatie-instellingen
 • Sportservices
 • Tandartsen
 • Universiteiten
 • Verloskundigen
 • Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)
 • Verslavingszorg
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Welzijnsorganisaties
 • Zelfstandige behandelklinieken
 • (Andere) ziekenhuizen
 • Zorgverzekeraars

Samenwerkingsverbanden

Alliantie Voeding in de Zorg maakt wetenschappelijke inzichten over voeding en bewegen toepasbaar in de zorg. Kernpartners in de Alliantie Voeding in de Zorg zijn Wageningen University & Research, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Rijnstate. Samen met Gemeente Ede, Gemeente Wageningen en zorgorganisatie Opella wordt optimale voedingszorg in regio Food Valley gerealiseerd.

In het ARTZ Oncologisch centrum werken Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rijnstate en Slingeland Ziekenhuis samen op het gebied van oncologie, met de Radiotherapiegroep als vaste verwijspartner voor radiotherapeutische zorg. We delen kennis en ervaring met elkaar en hebben gespecialiseerde teams per kankersoort. Met als resultaat: topzorg dicht bij huis voor oncologische patiënten in Midden- en Oost-Gelderland.

De coalitie Preventie Foodvalley zet in op gezonde voeding en preventie om zo de gezondheid van inwoners uit de regio te bevorderen.

Deelnemende partijoen: Ziekenhuis Gelderse Vallei, Huisartsen Gelderse Vallei, Rabobank, Alliantie Voeding in de Zorg, Wageningen University & Research (WUR), de Christelijke Hogeschool Ede, de 8 regiogemeenten en Menzis.  

In Barneveld werken we samen met VVT en huisartsen aan het Gezondheidshuis Barneveld. Eén loket voor inwoners met een zorgvraag waar intensief wordt samengewerkt zodat dat behandelingen naadloos op elkaar aansluiten.

Voor de behandeling van patiënten met pancreas- of galwegkanker werkt Ziekenhuis Gelderse Vallei samen met andere ziekenhuizen in het samenwerkingsverband Oncomid.

Regio Foodvalley is een samenwerking tussen regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen. De regio heeft de ambitie om in 2030 een topregio te zijn op het gebied van landbouw en voeding. Een regio waar mensen aantoonbaar gezonder zijn, graag wonen, ondernemen en innoveren en waar circulair werken gewoon is.

Binnen dit programma wordt via 5 kernthema’s de transitie in de zorg vorm gegeven.
De vijf thema’s zijn: Ouderenzorg, Acute zorg, Chronische zorg, GGZ en JZOJP

Binnen deze kernthema’s worden projecten vormgegeven die bijdragen aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg. Het ziekenhuis werkt hierin samen met HAGV, 7 regionale VVT-organisaties, Menzis en Pro Persona.

Doel van Vallei Vitaal gezond is de zorg voor de regio gezamenlijk toegankelijk en betaalbaar houden en de gezondheid van de burgers van Ede zo optimaal mogelijk te houden

Deelnemende partijen: Gemeente Ede, Ziekenhuis Gelderse Vallei, HAGV, VVT (7 grootste), Pro Persona, Stimenz, Malkander, Menzis, GGD, Health Kic.