Samenwerken

Ziekenhuis Gelderse Vallei kijkt samen met zorgpartners waar de zorg het beste kan plaatsvinden. Soms is dat in het ziekenhuis, soms is een andere plaats veel logischer. Belangrijk is dat de mensen de zorg zo dicht mogelijk bij huis krijgen.

Samen zorgen

In de regio Gelderse Vallei staat ‘samen zorgen’ centraal. Voor alle inwoners van de regio betekent dit: zorg van hoge kwaliteit zo dicht mogelijk bij huis, na zorgvuldige afweging van kosten en baten voor patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Regionale zorgagenda

De eerste stap naar de gezamenlijke regionale zorgagenda is in april 2017 gezet door het ondertekenen van een intentieverklaring door:

  • Huisartsen Gelderse Vallei
  • Ziekenhuis Gelderse Vallei
  • Menzis
  • in aanwezigheid van Zorgbelang Gelderland/Utrecht

De komende jaren is een nieuwe manier van zorg organiseren nodig. Een passend regionaal zorgaanbod moet het resultaat zijn.

Huisartsen Gelderse Vallei

In de regio Gelderse Vallei zijn bijna 120 huisartsen werkzaam in ruim 80 praktijken. De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor mensen die vragen hebben over ziekte of gezondheid. Bij het verlenen van zorg werken huisartsen nauw samen met andere zorgverleners, zoals de specialisten in het ziekenhuis.

Alle praktijkhoudende huisartsen in de regio hebben zich verenigd in de overkoepelende organisatie Huisartsen Gelderse Vallei.

Huisartsen Gelderse Vallei biedt op verschillende vlakken ondersteuning aan huisartsen. Zo organiseren zij de spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren op de huisartsenpost. Ook ondersteunen zij huisartsen bij het verlenen van bepaalde vormen van chronische zorg.