Scholing

De Gelderse Vallei Academie is een onderdeel van Huisartsen Gelderse Vallei en heeft de bevoegdheid voor instellingsaccreditatie.

De Gelderse Vallei Academie organiseert trainingen en cursussen voor medewerkers van huisartsen die bij Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV) zijn aangesloten en voor Huisartsenspoedpost Gelderse Vallei. Specialisten uit Ziekenhuis Gelderse Vallei worden regelmatig uitgenodigd als spreker op de cursussen.

Activiteiten

De activiteiten kunnen als volgt worden samengevat:

  • meerdere malen per jaar een avondsymposium, vaak met medewerking van een specialistenmaatschap
  • 2 keer per jaar een meerdaagse cursus -de Abdijdagen- waar hetzelfde programma wordt gedraaid zodat duo-collega’s toch beiden kunnen deelnemen
  • een ECG-cursus met vijf bijeenkomsten per jaar in samenwerking met de cardiologen uit Ziekenhuis Gelders Vallei
  • een basiscursus spirometrie, ook voor praktijkondersteuners, in samenwerking met de longartsen uit Ziekenhuis Gelderse Vallei
  • 2 keer per jaar een spirometrie opfrisavond, voor huisartsen- en praktijkondersteuners die ervaren zijn in het afnemen van spirogrammen. Ook in samenwerking met Ziekenhuis Gelderse Vallei
  • 2 keer per jaar een vaardighedencursus voor de huisarts en praktijkmedewerkers, gevuld met basale vaardigheden en technieken uit de huisartsenpraktijk. Hetzelfde programma wordt hierbij ook tweemaal aangeboden zodat duo-collega’s beiden de cursus kunnen volgen.