Scholing

De WDH Gelderse Vallei organiseert onafhankelijke, geaccrediteerde nascholing voor huisartsen, doktersassistentes en praktijkondersteuners.

Nascholing

De Werkgroep Deskundigheidbevordering Huisartsen Gelderse Vallei zorgt voor een nascholingprogramma dat primair bedoeld is voor huisartsen in het adherentiegebied van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Onderwerpen uit de hele breedte van de huisartsgeneeskunde komen aan de orde. Met name specialisten uit Ziekenhuis De Gelderse Vallei worden uitgenodigd als spreker op de cursussen aanwezig te zijn.

De WDH Gelderse Vallei heeft een bevoegdheid voor instellingsaccreditatie en kan zo cursussen van accreditatiepunten voorzien.

Activiteiten

De activiteiten kunnen als volgt worden samengevat:

  • meerdere malen per jaar een avondsymposium, vaak met medewerking van een specialistenmaatschap
  • 2 keer per jaar een meerdaagse cursus -de Abdijdagen- waar hetzelfde programma wordt gedraaid zodat duo-collega’s toch beiden kunnen deelnemen
  • een ECG-cursus met vijf bijeenkomsten per jaar in samenwerking met de cardiologen uit het Ziekenhuis Gelders Vallei
  • een basiscursus spirometrie, ook voor praktijkondersteuners, in samenwerking met de longartsen uit het Ziekenhuis Gelderse Vallei
  • 2 keer per jaar een spirometrie opfrisavond, voor huisartsen- en praktijkondersteuners die ervaren zijn in het afnemen van spirogrammen. Ook in samenwerking met Ziekenhuis Gelderse Vallei
  • 2 keer per jaar een vaardighedencursus voor de huisarts en praktijkmedewerkers, gevuld met basale vaardigheden en technieken uit de huisartsenpraktijk. Hetzelfde programma wordt hierbij ook tweemaal aangeboden zodat duo-collega’s beiden de cursus kunnen volgen.

Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV)

WDH Gelderse Vallei werkt samen met Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV) om een interessant en uitdagend curriculum samen te stellen voor huisartsen en praktijkmedewerkers. Het volledige curriculum is te vinden op het website van HAGV, ga naar de website www.huisartsengeldersevallei.nl