Transmuraal incidenten melden

Als externe zorgverlener kunt u hier (bijna)incidenten in de transmurale patiëntenzorg melden. Onder een (bijna)incident verstaan we een onbedoelde gebeurtenis in de patiëntenzorg die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg, en die heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade aan de patiënt. Door deze gebeurtenissen te melden, beogen we maximaal te leren van een individuele ervaring en herhaling te voorkomen.

Hoe kan ik als externe zorgverlener een incident melden?

Via onderstaand meldformulier kunt u een incident bij ons melden. Na de melding wordt het (bijna)incident in behandeling genomen en geanalyseerd. Hierbij wordt onderzocht welke verbeteracties er nodig zijn om herhaling te voorkomen.

Hebt u vragen, neem dan contact op met de afdeling Kwaliteit en Veiligheid via kwaliteit@zgv.nl. Momenteel is het enkel mogelijk om vanuit het Verloskundig Samenwerkingsverband Transmuraal Incident Meldingen (TIM) te doen. Ons ziekenhuis wil in de nabije toekomst ook andere transmurale zorgpaden opnemen in dit proces.

Alvast dank voor uw melding!