Veelgestelde vragen COVID-19

In verband met COVID-19 is een aantal zaken in Ziekenhuis Gelderse Vallei aangepast. Hieronder de voor verwijzers meest belangrijke onderwerpen.

Diagnostiek rond COVID-19

Hiervoor verwijzen we naar het testbeleid zoals vastgesteld door het RIVM.

Op dit moment is er geen gebrek aan COVID-afnamesets of laboratoriumcapaciteit. Stuur een email naar labsupport < apestaartje >zgv.nl met het aantal gewenste kweeksets en adresgegevens. Let op dat de juiste aanvrager bekend is in ons labsysteem zodat de uitslag onverwijld gerapporteerd wordt aan de juiste praktijk (geef gegevens hiervoor door via applilab < apestaartje > zgv.nl).

Voor de huisarts

COVID-19-materiaal moet na afname zo snel mogelijk bij het laboratorium worden ingeleverd. De medische post is eigenlijk niet langer geschikt omdat de doorlooptijden te lang zijn. Stuur materiaal in via een reguliere bode of lever dit in bij een regulier afnamelab.
Gelieve het materiaal niet door een (van corona verdachte) patiënt bij het ziekenhuis af te laten geven maar dit door iemand zonder klachten te laten verzorgen.

Voor verpleeghuizen

COVID-19-afnamesets kunnen per bode aangeleverd worden bij het medisch microbiologisch laboratorium van Ziekenhuis Gelderse Vallei (route 162, afdeling C1)

Op werkdagen kunt u materialen op het MMB laboratorium inleveren tussen 8 en 16 uur.

Zaterdag: tussen 8.00 en 9.30

Zondag: tussen 8.00 en 9.30

Coronadiagnostiek op een gecombineerde keel-/nasopharynxuitstrijk kunt u aanvragen via het groene MMB-formulier (Sars-Cov-2 PCR of coronadiagnostiek onder het kopje ‘overige bepalingen’) of via ZorgDomein. Gebruik hiervoor de speciale afnameset met virus-transport-medium en volg de instructies voor afname zodat de sensitiviteit zo groot mogelijk is.

Indien u een groen formulier gebruikt: minimale gegevens op het aanvraagformulier moeten zijn:

 • Naam
 • Geboortenaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN nummer
 • Verzekeringsnummer
 • Adres

Daarnaast moet er altijd een aanvragend arts vermeld worden. De aanvragend arts moet bekend zijn bij het ziekenhuis en reeds gekoppeld aan een Edifact- of zorgmailadres. Regel ook voor het weekend dat de Edifact/zorgmailuitslagen ook opgevolgd worden binnen uw instelling of praktijk.

Omdat we grote aantallen monsters per dag verwerken, vragen wij ringonderzoeken in de VVT of testen van meer dan 10 mensen tegelijk telefonisch aan te melden bij het laboratorium. Ook vragen we om diagnostiek te spreiden over alle 7 dagen van de week zodat we de doorlooptijden zo kort mogelijk kunnen houden.In navolging op de berichtgeving vanuit de overheid dat PCR-testen voor het Sars-Cov-2 virus vanuit de huisarts vergoed moeten worden uit het OGZ-budget heeft het microbiologisch laboratorium declaratie-afspraken kunnen maken met de GGD.

De huisarts blijft wel aanvrager van het onderzoek en ontvangt de uitslagen via edifact.

Om de sensitiviteit voor het aantonen van het virus te optimaliseren is het van belang om de kweek op de juiste wijze af te nemen volgens de bijgeleverde instructie.

Hieronder de instructie in het kort:

Uitstrijk maken voor coronatest

Laat de patiënt zijn/haar neus snuiten.

 1. Neem de afnamestok uit de verpakking (maakt niet uit welke kleur deze is).
 2. Strijk met deze wattenstok achter in de keel langs de pharynxbogen (er ontstaat een kokhalsreflex).
 3. Breng nu dezelfde stok via een neusgat rechtdoor tot achter in de neus tot u een weerstand voelt (niesreflex).
 4. Draai de swab enkele malen en trek in 1 beweging terug.
 5. Plaats de afnamestok in het virus verzendmedium.
 6. Breek de afnamestok af bij het breekpunt.
 7. Gooi het omhulsel weg (prullenbak), deze is overbodig.
 8. Sluit de dop goed.

Verpakken en inleveren bij het microbiologisch laboratorium

 1. Desinfecteer na afname de materialen.
 2. Voorzie elk materiaal van een materiaalsticker (aanvraag via X-care) of ponsplaatje (patiëntensticker).
 3.  Stop een eventueel aanvraagformulier NIET in de safetybag.
 4. Plak de safetybag dicht en doe de safetybag samen met het ingevulde aanvraagformulier in de witte verzendenvelop.

N.B. Safetybag MOET dicht zijn.


Voor kinderen en volwassenen blijft een gecombineerde keel/nasopharynx-uitstrijk de gouden standaard.

Recent verschenen in de media berichten over het gebruik van een ‘kort stokje’ bij kinderen. In de praktijk betekent dit dat het reguliere afnamemedium wordt gebruikt maar met een aangepaste instructie.

Vanuit de gouden standaard wordt een nasopharyngeale uitstrijk (achterste neus/ keel-regio) geadviseerd. Echter, een neusuitstrijk van de middelste neusschelpen is net zo betrouwbaar om een hoog besmettelijke patiënt te identificeren, maar geeft vaak minder discomfort. Dit verhoogt de bereidheid tot testen bij kinderen en ouders.

De voorkeur blijft, ook bij kinderen, een gecombineerde keel/neus-uitstrijk, zeker als er een klinische diagnose van COVID-19 vermoed wordt of bij iemand met langer bestaande klachten waar de virale load lager wordt verwacht. De gecombineerde afname verhoogt de sensitiviteit van de PCR-test. Indien het niet mogelijk is om de gecombineerde uitstrijk af te nemen, kan er gekozen worden voor een keel- en/of neus-uitstrijk.

Instructie voor een neus-uitstrijk: schuif de wattenstok circa 2–3 cm (‘mid turbinate’) horizontaal naar binnen en draai de wattenstok rond.

Geplande doorlooptijden bij voldoende testcapaciteit:

De verwachte doorlooptijd voor een testuitslag is ongeveer 24-36 uur. Materialen voor 10.00 uur in de ochtend ingeleverd, worden dezelfde dag nog getest en gerapporteerd. Bij aankomst op het laboratorium na 10.00 uur volgt de uitslag de volgende dag. In het weekend proberen we dezelfde doorlooptijden te hanteren maar kan er een vertraging ontstaan afhankelijk van de overige werkzaamheden.

De uitslagen worden binnen een uur nadat ze in het laboratorium bekend zijn aan de aanvrager gerapporteerd via een Edifact rapport. Als u nog geen rapport heeft ontvangen, heeft het laboratorium zeer waarschijnlijk de uitslag nog niet. De aanvragend arts is zelf wettelijk verantwoordelijk voor de melding van positieve uitslagen bij de GGD. Dit is belangrijk voor het contactonderzoek van de GGD.

Uitslagen worden niet langer doorgebeld maar worden verstuurd via Edi-fact.

 

Als u, als verwijzer, geen digitale rapportage ontvangt en een corona-uitslag wilt opvragen kan dit tijdens de openingstijden van het MML via (0318) 43 40 40, het beste tussen 10.00 en 12.00 uur, dan zullen nieuwe uitslagen over het algemeen bekend zijn. In het weekend is het MML alleen tussen 10.00 uur en 12.00 uur te bereiken via de portier van Ziekenhuis Gelderse Vallei (0318) 43 43 43, u vraagt dan naar de analist van het MML.

Wij verzoeken iedereen om juist in deze tijd wel de digitale uitslagenkoppeling met het ziekenhuis te realiseren zodat we jullie ook bij een volgende corona-virusverheffing zo efficiënt mogelijk van dienst kunnen zijn. Voor vragen hierover of om een koppeling aan te vragen kunt u contact opnemen met de labmanager via applilab < apestaartje > zgv.nl

Uitslagen van PCR-testen worden direct gerapporteerd naar de aanvrager en zijn voor de patiënt direct zichtbaar in MijnZGV. (na inloggen middels DigiD gaat men naar Medisch Dossier – Uitslagen – Bacteriologie). Dit geldt voor patiënten die bekend zijn in het ziekenhuis.

Het medisch microbiologisch laboratorium kan serum van patiënten testen op de aanwezigheid van antistoffen tegen Sars-Cov-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Huisartsen en overige externe aanvragers kunnen een order plaatsen in ZorgDomein. Zoek daarbij op Sars-Cov-2 antistoffen of COVID antistoffen of zoek onder de C in het alfabet. Bloedprikken gaat op afspraak. Indien bekend: benoem de eerste ziektedag!

Deze totaal IgG-test heeft NZA-code 071118 (in 2021 is het passantentarief hierbij 13,41 euro), hierbij komen bloedafname en orderkosten (in 2021 is het passantentarief hiervoor 13,52 euro)


Prijzen van het lab zijn terug te vinden onder:
https://www.geldersevallei.nl/wcm/connect/www/19e0f5ea-b3e0-4964-b57f-20474237f154/2021+Passantenprijslijst+Ziekenhuis+Gelderse+Vallei.pdf?MOD=AJPERES

In ons laboratorium is de Wantai IgTotaal test in gebruik genomen omdat deze het meest gevoelig en betrouwbaar antistoffen kan aantonen. Door middel van een ELISA detecteren we de aanwezigheid van antistoffen tegen een eiwit van het Sars-Cov-2virus. We kunnen geen onderscheid maken tussen de verschillende antistoffen zoals IgM, IgA of IgG. De test is bedoeld om relatief vroeg in de ziekte-episode SARS-CoV-2antistoffen (IgM) aan te tonen bij een patiënt met klachten maar een negatieve PCR. Bij een langer geleden doorgemaakte infectie (> 21 dagen na infectie) zal met de test de aanwezigheid van IgG-antistoffen tegen SARS-CoV-2 in het bloed worden aangetoond.

Deze test detecteert ook antistofrespons na vaccinatie. Dus na vaccinatie zeggen de antistoftiters niks over het wel of niet hebben doorgemaakt van een infectie. Ook is onzeker hoe de antistoftiters correleren met opgebouwde immuniteit en bescherming.

Het is aangetoond dat een patiënt met forse klachten (koorts, hoesten) 10 dagen na start van symptomen detecteerbare antistoffen ontwikkelt. Bij het testen van patiënten op 14 dagen na start van symptomen heeft 98% aantoonbare antistoffen. Bij mensen zonder symptomen of milde ziekte is het nog onzeker of zij altijd detecteerbare antistoffen ontwikkelen. Bij deze groep zijn over het algemeen antistoffen vanaf dag 21 aantoonbaar, vaak in een wat lagere concentratie.

Het is nog onduidelijk hoe lang na het doormaken van een infectie antistoffen aantoonbaar blijven. We schatten op dit moment in dat IgG tegen SARS-Cov-2 zeker 3-6 maanden na infectie duidelijk aantoonbaar blijft.

Deze test detecteert ook antistofrespons na vaccinatie. Dus na vaccinatie zeggen de antistoftiters niks over het wel of niet hebben doorgemaakt van een infectie. Ook is onzeker hoe de antistoftiters correleren met opgebouwde immuniteit en bescherming door vaccinatie.

Indien niet gevaccineerd kan de test een doorgemaakte infecite aantonen:
Indien de patiënt pas kort symptomen heeft en de test negatief of zwak positief is, dan raden wij aan om een tweede monster in te sturen. Dit monster wordt dan gepaard met het eerste monster getest om een titerstijging of seroconversie aan te tonen.


Het RIVM heeft in een groot samenwerkingstraject met Nederlandse microbiologische laboratoria (waaronder ons laboratorium) meerdere serologische testen gevalideerd, deze informatie is openbaar gemaakt in een rapportage die u hier kunt terugvinden. Door deze grootschalige samenwerking is er al veel bekend over de prestaties van verschillende testen waaronder de test die wij aanbieden.

Uit dit rapport blijkt het volgende: In een bloedmonster van patiënten met ernstig verlopen bewezen COVID-infectie is de test in 99.5% van de gevallen positief mits het is afgenomen >14 dagen na start van symptomen (sensitiviteit bij ernstige symptomen op dag 14= 99.5%). In een groep van 1.173 patiënten met andere ziektebeelden of gezonde controles is in 7 monsters een fout-positieve reactie gevonden (specificiteit = 99.4%). Bij patiënten met auto-immuun-antistoffen in het bloed zoals reuma-factoren moeten we bedacht zijn op fout-positieve uitslagen.

De antistofbepaling die het medisch microbiologisch laboratorium verricht detecteert antistoffen tegen het Receptor Binding Domain van het S-eiwit van het Sars-Cov-2 virus. Dit target is door veel fabrikanten van antistoftesten gekozen omdat deze antistoffen in theorie nodig zijn voor neutralisatie van het virus en daarmee een graadmeter kunnen zijn voor bescherming.

De vaccins die op dit moment worden gegeven in Nederland zijn ontwikkeld op basis van eiwitten van dit zelfde S-antigeen. Hierdoor zal een antistofrespons op vaccinatierespons leiden tot een positieve testuitslag in de serologische bepaling.

Voor de klinische setting geldt dat van een gevaccineerde patiënt de antistof-titers dan ook niet langer gebruikt worden om de kans op besmettelijkheid in te schatten in het kader van het opheffen van isolatie.

Tenslotte: een vaccinatie zal een effect hebben in de antistoftest omdat de patiënt antistoffen opbouwt tegen virale eiwitten uit het vaccin. De PCR-test of de antigeentest op basis van een keel/nasopharynx uitstrijk kunnen niet positief worden van vaccinatie. Indien er klachten passend bij corona bestaan bij iemand die al wel gevaccineerd is, dient nog steeds het coronavirus uitgesloten te worden conform de vigerende RIVM-richtlijnen met behulp van een keel/nasopharynx-uitstrijk.

In de verschillende media zijn veel berichten over SARS-CoV-2 sneltesten (antigeentesten) verschenen. Deze testen worden steeds meer ingezet en zijn zelfs vanaf 31 maart 2021 voor de consument te verkrijgen (o.a. bij apotheken).

De gevoeligheid van deze testen ligt rond de 70% gedurende de eerste 6 dagen van de infectie. Hierna daalt de gevoeligheid omdat de virale load in de bovenste luchtweg daalt. Inmiddels zijn er meer data beschikbaar en worden deze testen wat breder ingezet. Hierin wordt het bovenstaande bevestigd en daarom is in het ziekenhuis een PCR-test als standaard behouden. De testen zijn dus vooral bedoeld om mensen, die recent besmet zijn en net klachten ontwikkelen en een hoge load aan virus uitscheiden, snel te kunnen opsporen. Voor diagnosestelling bij langer bestaande ziekte zijn ze niet geschikt.

De sneltesten worden nu bijvoorbeeld ingezet bij het testen van medewerkers. Dit gebeurt ook in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Ook sommige GGD-teststraten werken aanvullend met een SARS-CoV-2 sneltest. De verwachting is dat het gebruik van deze testen een vlucht gaat nemen. Zeker nu deze beschikbaar zijn voor de consument.

Een kanttekening die gemaakt moet worden is dat niet alle antigeensneltesten, die op de markt zijn, een goede sensitiviteit hebben. Meer informatie over goedgekeurde testen en de interpretatie van uitslagen zie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus

Voor een betrouwbare uitslag is het van belang dat het testmateriaal op de juiste wijze is afgenomen. Voor de instructie verwijzen wij u naar de leverancier van de sneltest.

Patiënten die worden verwezen met (verdenking op) COVID-19 moeten zich melden bij de HAP/SEH aan de achterzijde van het ziekenhuis. 

3e vaccinatie tegen covid-19

Uit Nederlands onderzoek is gebleken dat een klein deel van de patiënten die chemotherapie of chemotherapie gecombineerd met immunotherapie kregen in de periode rondom hun vaccinatie tegen corona, minder goed beschermd worden door 2 vaccinaties dan gezonde personen.

De Gezondheidsraad heeft daarom besloten dat patiënten die chemotherapie of chemotherapie/immunotherapie kregen rondom hun vaccinaties in aanmerking komen voor een 3 COVID-19-vaccinatie. 

De vaccinatie wordt aangeboden aan alle patiënten waarbij er minder dan 3 maanden zit tussen chemotherapie of chemo-immunotherapie en de 1e COVID-19 vaccinatie.

Patiënten besluiten zelf of ze wel of geen 3e vaccinatie willen nemen. Hiervoor is geen verder overleg met de oncoloog nodig. Deze patiënten hebben van Ziekenhuis Gelderse Vallei een uitnodiging van de GGD gekregen. Deze uitnodiging kunnen zij gebruiken voor het maken van een afspraak. 

Patiënten die voor een 3e vaccinatie in aanmerking komen, krijgen deze 3e vaccinatie bij de GGD. Zij kunnen hiervoor een afspraak maken met de GGD.

Aanvragen radiologisch en labonderzoek en ECG

De afdeling radiologie werkt uitsluitend op afspraak. Dit geldt zowel voor de hoofdlocatie in Ede als de spreekuurcentra in Barneveld en Veenendaal.

 • Verwijs uw patiënten via ZorgDomein en geef/mail hen het patiëntbericht.
 • De patiënt belt met de afdeling radiologie (0318) 43 39 00 voor het plannen van een afspraak.
 • Mocht er een sterke verdenking zijn op COVID en het onderzoek toch op korte termijn noodzakelijk zijn, dan belt de verwijzer met tel (0318) 43 39 00. De afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde adviseert de patiënt om bij nieuw ontstane COVIDgerelateerde klachten voorafgaand aan de afspraak eerst contact op te nemen met de afdeling radiologie.

Echo-onderzoek

Voor spoed echo-onderzoek (diagnostiek noodzakelijk op dezelfde dag) en voor semi-spoed echo-onderzoeken (noodzakelijk tussen de volgende werkdag en binnen 14 dagen) alleen na overleg met dienstdoende radioloog tel. (0318) 43 57 70. De overige echo-onderzoeken kunnen via ZorgDomein worden aangevraagd.

Overige onderzoeken

De overige onderzoeken, zoals aanvragen voor CT, MRI, Mammografie, Nucleaire geneeskunde kunnen op de gebruikelijk wijze worden aangevraagd via ZorgDomein.

Nee, de prikposten op de ziekenhuislocaties Ede, Barneveld en Veenendaal werken uitsluitend op afspraak. Afgifte van materiaal kan nog steeds zonder afspraak.

 • Verwijs uw patiënten voor labonderzoek via ZorgDomein en geef/mail hen het patiëntbericht.
 • De patiënt kan (voorkeur) de afspraak via MijnZGV zelf inplannen, of het onlineformulier op onze website invullen, of bellen voor een afspraak naar patiëntenservice (0318) 43 43 45.
 • In het patiëntbericht staat nadere informatie over COVIDgerelateerde klachten en of en waar er een afspraak gemaakt kan worden.
 • Als er een afspraak wordt gepland dan kan dit bij afwezigheid van COVIDgerelateerde klachten ook in Barneveld of Veenendaal.

Vanwege het coronavirus zijn er wijzigingen rondom het bloedprikken. Een overzicht per locatie.

Sinds kort moeten patiënten voor bloedprikken vooraf een afspraak maken. Dit geldt echter niet voor patiënten bij wie met spoed/CITO labdiagnostiek moet worden aangevraagd. De patiënt kan daarvoor in Ede en Veenendaal zonder afspraak en met voorrang terecht. De patiënt kan zich melden bij de bloedafnamepoli in de centrale hal van het ziekenhuis en wordt zo snel mogelijk geholpen. 

Nee, sinds enige tijd kunnen patiënten alleen op afspraak in ons ziekenhuis terecht voor een ECG. Deze maatregel is genomen om de 1,5 meter afstand in het ziekenhuis en de wachtruimte te kunnen waarborgen.

U kunt uw patiënten verwijzen via ZorgDomein en hen het patiëntbericht geven/mailen. De patiënt kan vervolgens een afspraak plannen door te bellen naar patiëntenservice of de polikliniek.


Spreekuren poliklinieken en verwijzing

U kunt patiënten verwijzen via ZorgDomein. De snelheid waarmee patiënten kunnen worden geholpen, hangt af van de urgentie van de klachten. Die wordt beoordeeld door de behandelend specialist op basis van de publicatie van de Federatie Medisch Specialisten: Handreiking voor keuzes bij het op- en afschalen van reguliere poliklinische non-COVID zorg ten tijde van schaarste in de COVID-19 pandemie.

De spreekuurcentra in Barneveld en Veenendaal werken voor alle verwijzingen uitsluitend op afspraak en kunnen alleen patiënten ontvangen die geen COVIDgerelateerde klachten hebben.  

Spreekuren

 • Verwijs uw patiënten via ZorgDomein en geef/mail hen het patiëntbericht.
 • De specialist trieert de aanvraag op urgentieklassen 1 t/m 5 en bepaalt op welke manier de verwijzing ingevuld wordt, zoals wachtlijst, e-consult, telefonisch consult, videobellen of een polikliniekbezoek.
 • Verwijzingen die nader overleg nodig hebben, worden eerst met de betreffende verwijzer besproken.
 • De patiënt belt na de aangegeven tijd in het patiëntbericht naar patiëntenservice (0318) 43 43 45.
 • Patiëntenservice licht de patiënt in over de uitkomst van de triage door de medisch specialist en vraagt wanneer een regulier polikliniekbezoek gewenst is naar COVIDgerelateerde klachten. Afhankelijk van die klachten en de urgentie van de afspraak wordt er een afspraak gepland of wordt die uitgesteld.
 • Als er een polikliniekbezoek wordt gepland dan kan dit afhankelijk van de fase van opbouw én bij afwezigheid van COVIDgerelateerde klachten ook in Barneveld of Veenendaal.
 • Bij een afspraak in Barneveld of Veenendaal belt de polikliniekmedewerker twee dagen tevoren naar de patiënt om eventueel nieuw ontstane COVIDgerelateerde klachten uit te vragen.

Informatie voor patiënten over maatregelen rond de spreekuurcentra.

NB: patiënten die primair worden verwezen vanwege (verdenking op) COVID-19 worden aangemeld via het relevante specialisme en komen binnen via de SEH.

Algemeen van belang

Vanwege de landelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het belangrijk dat wij zo min mogelijk mensen in onze gebouwen te ontvangen. Daarom:

 • Handelen we afspraken waar mogelijk zonder fysiek bezoek af.
 • Vragen we patiënten om zoveel mogelijk zonder begeleider/partner naar binnen te gaan.
 • Hebben we waar nodig looproutes met eenrichtingsverkeer ingesteld.
 • Vragen we patiënten om ‘just in time’ te komen, zodat de verblijfstijd in het ziekenhuis zo kort mogelijk is.

De wachttijden die op onze website en in ZorgDomein staan, zijn actueel.

Door de 1e golf van de COVID-19 pandemie konden de wachtlijsten enige tijd niet worden bijgehouden omdat de reguliere zorg stagneerde. Op dit moment kunnen de wachttijden op de site van het ziekenhuis en in ZorgDomein weer worden bijgehouden en zijn zij actueel. De snelheid waarmee patiënten kunnen worden geholpen zal echter wel variëren. Dit hangt af van de urgentie van de klachten. Die wordt beoordeeld door de behandelend artsen op basis van de publicatie van de Federatie Medisch Specialisten: Handreiking voor keuzes bij het op- en afschalen van reguliere poliklinische non-COVID zorg ten tijde van schaarste in de COVID-19 pandemie.


Het kan zijn dat patiënten voor een operatie uit voorzorg getest moeten worden op covid-19. Als dit het geval is, krijgt de patiënt daarover informatie van de behandelend specialist of via de betreffende polikliniek.

Adviezen en nazorg voor COVID-19 patiënten

Er wordt steeds meer bekend over covid-19, de gevolgen van de infectie en de nazorg die nodig is. Vorig jaar zijn 2 factsheets verschenen: ‘Adviezen voor nieuw gediagnostiseerde covid-19 patiënten’ en ‘Aandachtspunten in de covid-19 nazorg’. Deze factsheets zijn op inhoud gecontroleerd en samengevoegd zodat u alle relevante informatie overzichtelijk bij elkaar heeft.

De factsheet richt zich op alle zorgverleners in de 1e lijn en bestaat uit:

 • Aandacht voor voeding
 • Bewegen: vermoeidheid, kracht- en conditieverlies
 • Benauwdheid / kortademigheid
 • Voorkom het ontstaan van slaapstoornissen
 • Post Intensive Care Syndroom bij ex-IC-patiënten en naasten
 • Wees alert op psychische klachten

Download de factsheet (pdf, 240 KB)

Verlies van reuk en smaak is een veel genoemd symptoom na besmetting met het coronavirus. Het komt voor bij coronapatiënten met lichte klachten, maar ook na een IC-opname door ziekteverschijnselen van corona. Verminderd reuk- en smaakvermogen kan leiden tot verminderde eetlust en voedingsinname. Goede begeleiding in de voedingszorg kan de voedingsinname stimuleren.

Voldoende, lekker en gezond kunnen blijven eten, ook voor patiënten met reuk- en smaakverlies, is juist in ‘coronatijd’ van belang. De factsheet 'Reuk- en smaakverlies door corona', ontwikkeld door Alliantie Voeding in de Zorg en het Reuk- en smaakcentrum®, geeft hiervoor concrete tips.

Deze periode van het coronavirus zorgt bij veel mensen voor stress, angst, somberheid of verminderde concentratie. Om mensen te informeren over deze gevoelens en hen te helpen hiermee beter om te gaan is een door het ziekenhuis ontwikkeld online zelfhulpmiddel geschikt.

Het online zelfhulpmiddel bestaat uit een animatie over het omgaan met spanning door ziekte, 4 aandachts- en ontspanningsoefeningen en een animatie met uitleg over het toepassen van deze oefeningen. De tips en oefeningen zijn te vinden op www.geldersevallei.nl/omgaanmetspanning.

Mensen die COVID-19 hebben gehad en waarbij het herstel langzamer en moeizamer gaat dan verwacht kunnen terecht op de multidisciplinaire CoFit-polikliniek. Het doel is dat zij hun dagelijkse activiteiten, werk en sport weer net zo goed uit kunnen voeren als voordat zij COVID-19 kregen.

Op de CoFit-polikliniek

Voor de CoFit-polikliniek hebben patiënten een verwijzing nodig, van de huisarts of medisch specialist. Patiënten komen een dagdeel naar de polikliniek voor een multidisciplinair onderzoek. Ze krijgen vragenlijsten via eZorg, consulten bij een sportarts, fysiotherapeut en een diëtist en aanvullend onderzoek zoals bloedonderzoek, hartfilmpje, longfunctieonderzoek en een longfoto. Als dat nodig is, kan de hulp van andere (medisch) specialisten, zoals een longarts, cardioloog, internist, somnoloog of medisch psycholoog ingeroepen worden.

Verwijzing

Criteria voor verwijzing naar/toelating tot de CoFit-polikliniek:

 1. Bewezen covid-19-infectie
 2. Patiënt woont in de regio (postcodebeleid)
 3. Voorheen fit en vitaal, maar door de covid-19-infectie een duidelijke terugval in inspanningstolerantie, waarbij er geen sprake is van pre-existente vermoeidheidsklachten of burn-out
 4. Uitblijven herstel fysieke fitheid ondanks beweegzorg in eerste lijn
 5. Afwijkend beloop van beweegzorg in eerste lijn op basis van 1 of meer van de volgende criteria:
  • Onbegrepen dyspnoe
  • Onbegrepen aspecifieke thoracale klachten
  • Onbegrepen overmatige vermoeidheid
  • Vermoeden van bewegingsangst

Huisartsen kunnen in ZorgDomein verwijzen naar de multidisciplinaire polikliniek CoFit via Sportgeneeskunde (Verminderde inspanningstolerantie>Cardiaal, Pulmonaal of Overige zorgvragen Sportgeneeskunde verminderde inspanningstolerantie), Revalidatiegeneeskunde (Bewegingsapparaat> Overige zorgvragen bewegingsapparaat), Longziekten (Dyspnoe eci, Overige zorgvragen Longziekten).

Meer informatieVrijdagmiddag-  en andere bijeenkomsten zijn zoveel mogelijk digitaal.