Digitale voedingslijst

Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt met de Digitale Voedingslijst op de verpleegafdelingen. De digitale voedingslijst wordt bijgehouden bij patiënten die een SNAQ-score 3 of hoger hebben, onder behandeling zijn bij de diëtist, of waarvan de verpleegkundige het verstandig vindt om de voedingsinname bij te houden. De inname van voedingsstoffen kan real-time gemeten worden waardoor er snel bijgestuurd kan worden. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een extra (eiwitrijk) tussendoortje.

De voedingsinname bijhouden

De digitale voedingslijst is een onderdeel van het maaltijdservicesysteem Zorg met Goede Voeding, waardoor de maaltijd automatisch in de lijst staat. Naast de geleverde maaltijden en tussendoortjes die besteld zijn, kunnen ook de meegebrachte maaltijden vanuit thuis of de sondevoeding geregistreerd worden. Op die manier ontstaat er een volledig beeld van de werkelijk gegeten hoeveelheid en de hoeveelheid in calorieën en grammen eiwit.

Beter voor de behandeling

Met behulp van de digitale voedingslijst kunnen de diëtisten hun behandeling ook beter afstemmen. Verpleegkundigen kunnen gedurende de dag ook beter kunnen zien hoe het met de eiwitinname van de patiënt staat. Ze schatten dan in of de patiënt nog wat extra moet bestellen. Dat is echt maatwerk. De voedingsinname wordt ook besproken met de arts.

Gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier

Het maaltijdservicesysteem Zorg met Goede Voeding is gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier (EPD). Daardoor komen de voedingswaarden van de bestelde maaltijden komen dus direct in het EPD te staan. Met de digitale voedingslijst corrigeert de verpleegkundige dit met wat er daadwerkelijk opgegeten is. De verpleegkundige van de afdeling krijgt deze lijst direct in het EPD te zien. Een verpleegkundige vertelt: ‘Ik kan in het EPD zien hoeveel eiwitten de patiënt nodig heeft en daarna kan ik in de digitale voedingslijst zien hoeveel hij daadwerkelijk eet.’

Zelf uw eiwitinname bijhouden

Wilt u zelf inzicht in uw eiwitinname? Maak dan gratis gebruik van de online Eiwitmeter van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Ga naar de Eiwitmeter.