NutriProfiel

Via de vitaminecheck van NutriProfiel krijgen patiënten of consumenten voedingsadvies. De check meet de waarden van vitamine B6, B12, D en foliumzuur in het bloed en analyseert het voedingspatroon van de patiënt via de Eetscore vragenlijst. Zo krijgt de patiënt/consument een persoonlijk voedingsadvies waarmee hij/zij zelf zijn of haar vitaminewaarden op peil kan brengen en houden. Het persoonlijk voedingsadvies van NutriProfiel draagt daarmee bij aan (secundaire) preventie en gezondheidswinst.

NutriProfiel is in 2015 opgezet vanuit de Alliantie Voeding in de Zorg. Het is een samenwerking tussen het klinisch chemisch en hematologisch laboratorium van ZGV en de afdeling Humane Voeding van WUR. NutriProfiel verbindt daarmee de zorgpraktijk met wetenschap.

Innovaties

Toevoeging ijzer voor consumenten

Sinds april 2020 is ijzer toegevoegd aan de voedingsadviezen voor consumenten.

Introductie nieuwe laboratoriumtechnieken

In 2016 heeft het Klinisch Chemisch Hematologisch Lab (KCHL) van Ziekenhuis Gelderse Vallei een nieuwe analysetechniek geïntroduceerd; vloeistofchromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie (LCMS). LCMS is een ‘state of the art’ techniek voor het analyseren van bloed. Inmiddels worden vitamine B6 en D geanalyseerd met behulp van deze techniek.

Update Eetscore

Eind 2015 kwamen nieuwe Richtlijnen Goede Voeding uit. Deze adviezen zijn verwerkt in de Eetscore-vragenlijst en de  NutriProfiel voedingsadviezen.

Projecten

NutriProfiel geschikt maken voor Sporters

In dit project wordt NutriProfiel doorontwikkeld om ook geschikt te zijn voor sporters. Eind 2020 wordt de aangepaste applicatie geëvalueerd door de afdeling Sportgeneeskunde van Sports Valley / Ziekenhuis Gelderse Vallei. Dit project is mede mogelijk gemaakt door andere consortia zoals Eat2Move en het Papendal Fit Food Meter project.

Begeleiding thuis

Met de Gemeente Wageningen is een project gestart waarmee aanvullende begeleiding op wordt gezet na het ontvangen van het NutriProfiel voedingsadvies. In dit project krijgen patiënten van een huisartsengroep uit Wageningen aanvullende begeleiding, zoals kookworkshops. De gemeente Wageningen is voor dit project toegetreden tot de Alliantie Voeding in de Zorg.

Validiteit van de Eetscore evalueren bij bariatrische patiënten

De bariatrische patiënten zijn na hun (chirurgische) ingreep vaak nog lang afhankelijk van vitamine-supplementen. Met deze samenwerking met Rijnstate wordt onderzocht of de Eetscore-vragenlijst gebruikt kan worden om deze patiënten een voedingsadvies te geven.

Wetenschap

In de afgelopen jaren is er actief onderzoek gedaan naar micronutriëntenstatus en de relatie met voeding.

Er is binnen Eat2Move samengewerkt met onder andere het RadboudUMC op de Vierdaagsestudies. En er is samen met WUR onderzoek gedaan. Dit heeft geresulteerd in een aantal wetenschappelijke publicaties. Zo zijn de richtlijnen voor diagnose en behandeling van vitamine D deficiënties gepubliceerd. En hebben we samen met het RadboudUMC de vitamine D status bij actieve ouderen bestudeerd, en is er gezien dat veel beweging buiten tot een zeer goede vitamine D status leidt. Als je geen supplementen gebruikt maar goed eet, dan heb je goede bloedwaarden. Dus als je goed eet heb je geen supplementen nodig! Ook hebben we gezien dat lichamelijke inspanning een tijdelijk maar groot effect heeft op magnesiumwaarden in het bloed. We hebben gekeken naar de bruikbaarheid van nieuwe markers voor ijzerstatus en hun samenhang met bestaande markers.

In de komende jaren gaan we hier mee door! Op zoek naar nieuwe groepen die risico lopen op een tekort, en op zoek naar nieuwe toepassingen van NutriProfiel.

Wetenschappelijke publicaties

Partners