Samen voor een gezonde regio

De Coalitie Preventie in de Foodvalley organiseert in samenwerking met Alles is Gezondheid een netwerkbijeenkomst voor organisaties die samen met de partijen in de coalitie de percentages van overgewicht en diabetes in de regio willen laten dalen.

Met de inzet op gezonde voeding en preventie willen we de gezondheid van inwoners uit de regio bevorderen en daarmee invulling geven aan de oproep in het Nationale Preventie Akkoord om op regionale schaal afspraken te maken. De coalitie wil enthousiasme creëren om op lokaal niveau nieuwe wegen in te slaan. Met elkaar kunnen we de omgeving gezonder maken en een aanbod realiseren van toegankelijke en effectieve initiatieven om inwoners te begeleiden naar een gezonde leefstijl.

Voor wie

Bestuurders en professionals van netwerkpartners in de regio Foodvalley, die het verschil willen maken. Zoals huisartsen, medisch specialisten, fysiotherapeuten, diëtisten, leefstijlcoaches, innovatieve denkers en beleidsmakers.

Datum en locatie

  • Datum: donderdag 10 oktober
  • Tijd: 16.30 - 20.00 uur
  • Locatie: Ziekenhuis Gelderse Vallei, Auditorium (bestemming 181)
  • Kosten: Voor genodigden zijn er geen kosten aan de bijeenkomst verbonden

Programma

Het programma biedt een mix van ervaringen, ambities, kennis én de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen en is gericht op daadwerkelijk aan de slag te gaan.

16.30 —16.55 uur Inloop en ontmoeten
17.00 —17.05 uur Welkom
Mirjam van 't Veld, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei

Mirjam van ’t Veld leidt Ziekenhuis Gelderse Vallei dat zich onderscheidt op voeding en bewegen. Ze heeft veel ervaring in openbaar bestuur als burgemeester en wethouder en is opgeleid als verpleegkundige.

17.05  17.10  Toelichting bijeenkomst door dagvoorzitters 
Ferry Koper, netwerkadviseur Alles is Gezondheid...

Ferry Koper zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen te verhogen. Zijn ervaring, kennis en netwerk op de brede terreinen van vitaliteit, welzijn, gezondheid en zorg benut hij om een beweging naar meer vitaliteit en welzijn op langere termijn in te zetten én tegelijk op korte termijn concrete stappen te zetten.

Tom van Loenhout, cardioloog en voorzitter Alliantie Voeding in de Zorg 

Tom van Loenhout is sinds 2007 betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van optimale voedingszorg in de regio Foodvalley. Als cardioloog ziet hij in de praktijk vaak aandoeningen die het gevolg zijn van een ongezonde leefstijl. Met het partnerschap van de Alliantie Voeding in de Zorg en het Nationaal Preventie Akkoord zet hij zich in voor doorontwikkeling en uitrol.

17.10  17.45 uur 

Gezondheidswinst door gezonde voeding en voldoende beweging - introductie

Samenwerking is essentieel om vitaliteit te bevorderen. Waar zijn preventie-initiatieven in de Regio Foodvalley en wat is er nodig om dat beter te organiseren? Introductie van deze initiatieven omdat er al ervaring is en omdat er wensen in het veld zijn om dit met het netwerk uit te bouwen.

Tom van Loenhout

A - Voeding: advies op maat in de huisartspraktijk

Een project voor patiënten met diabetes type 2 in samenwerking met WUR, HAGV en Alliantie Voeding

Anne Slotegraaf, onderzoeker Wageningen Universiteit

Anne Slotegraaf is projectleider Eetscore en werkt aan Wageningen Universiteit en bij de Alliantie Voeding in de Zorg. Ze leidde het project van ZonMW en Zorginstituut Nederland om voedingsadvies te implementeren in de eerste- en tweedelijnszorg.

B – Beweging: optimale begeleiding van artrosepatiënten

Aandacht voor de rol van overgewicht en leefstijlproblematiek bij preventie en behandeling.

Ellen Oosting, fysiotherapeut Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ellen Oosting promoveerde op onderzoek naar de inzet van bewegen in het zorgpad voor ouderen die een nieuwe heup krijgen. Ze werkte mee aan de landelijke ontwikkelingen rondom Better In, Better Out en werkt samen met WUR in onderzoek naar voeding en bewegen bij orthopedische ingrepen. Zij is betrokken bij (de opzet van) het regionale fysiotherapienetwerk voor artrosepatiënten.

17.50  18.10 uur 

Van elkaar leren  de weerbarstige weg naar vitaliteit in de regio

Alles is Gezondheid brengt goede voorbeelden om tot een gezonder Nederland te komen bij elkaar. Wat gebeurt er bij het regionaal gezondheidsakkoord in verschillende regio's of wijken in Nederland?

Ferry Koper

18.10  18.30 uur 

In gesprek met…

Bestuurders van de coalitie gaan in gesprek over de doelen van de coalitie, succesfactoren, activiteiten, meten en borgen van resultaten.

Ferry Koper gaat in gesprek met Joas Duister (Menzis), Marianne Geleijnse (WUR), Leon Meijer (Regio Foodvalley) en Ronald Hendrikse (HAGV).

18.30  19.10 uur  Samen in gesprek onder het genot van een hapje 

Deelnemers buigen zich in drie groepen over de onderwerpen diabetes, obesitas en overgewicht.

Zij verkennen met elkaar hoe je als organisatie of professional in kunt zetten op dit onderwerp en met name preventie. Wat heb je al gedaan? Wat zou je willen? Waar loop je tegenaan?
Iedere groep noemt drie onderwerpen die deze groep graag in gezamenlijkheid zou willen oppakken.

Toelichting door Ferry Koper 
19.10  19.20 uur  Plenaire terugkoppeling uit de drie groepen 

Wie durft er nu al afspraken te maken?

Toelichting door Ferry Koper 
19.25  19.30 uur  Afsluiting en dank 
Mirjam van 't Veld, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei
19.30 uur  Netwerkborrel 


Mirjam van 't Veld, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei
Mirjam van 't Veld, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei
Ferry Koper, netwerkadviseur Alles is Gezondheid
Ferry Koper, netwerkadviseur Alles is Gezondheid
Tom van Loenhout, cardioloog en voorzitter Alliantie Voeding in de Zorg
Tom van Loenhout, cardioloog en voorzitter Alliantie Voeding in de Zorg
Anne Slotegraaf, onderzoeker Wageningen Universiteit
Anne Slotegraaf, onderzoeker Wageningen Universiteit
Ellen Oosting, fysiotherapeut Ziekenhuis Gelderse Vallei
Ellen Oosting, fysiotherapeut Ziekenhuis Gelderse Vallei

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Titia Veldman, veldmant@zgv.nl of met Annelies van Voskuilen, annelies.van.voskuilen@ede.nl

Aanmelden

Meld u aan door onderstaand formulier in te vullen.

This portlet is not configured, or the settings are incorrect. Use "Edit Shared Settings" to select an application, or contact your administrator for assistance.

Organisatie

De netwerkbijeenkomst Preventie in Regio Foodvalley wordt georganiseerd door de partners in de Coalitie Preventie in de Foodvalley in samenwerking met Alles is Gezondheid. ‘Alles is Gezondheid’ is ervaren in het versterken van samenwerkingsverbanden om op regionaal niveau gezondheidsvraagstukken op te lossen.