Mariska Kamphorst, verpleegkundige ouderengeneeskunde vertelt

Mariska Kamphorst vertelt over haar ervaringen als verpleegkundige op de afdeling ouderengeneeskunde: 'Niet alleen de kracht van het individu, maar juist de kracht van het team maakt het verschil.'

Wat maakt de afdeling ouderengeneeskunde zo speciaal?

'De afdeling is voor mij speciaal omdat de oudere patiënt geen tot minimale zorg ontvangt vanuit een standaard protocol. Dit maakt dat wij als verpleegkundige continue klinisch redeneren om de zorgverlening af te stemmen op de individuele behoeften van de patiënt. De groep oudere patiënten is een zorgvrager die problematiek kan ervaren op somatisch, psychisch, sociaal en functioneel gebied. Kwetsbaarheid staat hierin voorop. Hierbij is het specialisme waarvoor de oudere patiënt wordt opgenomen minder van belang. Door deze combinatie van problematiek ontstaat een onduidelijk ziektebeeld. En wordt in de praktijk verschillende ziektebeelden gezien. Een goede observatie, kennis, multidisciplinair samenwerken zijn de kernkwaliteiten die de disciplines, werkzaam op deze afdeling, moeten bezitten.'

Wie werken er bij jullie?

'Een belangrijke uitdrukking bij ons op de afdeling is de volgende: niet alleen de kracht van het individu, maar juist de kracht van het team maakt het verschil. Om een holistische mensvisie na te streven wordt er gewerkt binnen een multidisciplinair team. In dit team zijn werkzaam: verpleegkundigen, zorgassistenten, verzorgenden, specialisten, arts assistenten en ondersteunende disciplines zoals activiteitentherapeuten, diëtisten, logopedisten en fysiotherapeuten. De patiënt staat centraal in onze zorgverlening. Daarbij zien wij dat de mantelzorger onlosmakelijk verbonden is met de patiënt. De mantelzorger is enerzijds een medehulpvrager maar anderzijds een medehulpverlener.'

Hoe wordt er gewerkt aan kwaliteit van zorg?

'Er is sprake van een goed leerklimaat. Alle verpleegkundigen krijgen de kans om zich te specialiseren in de geriatrie. Daarnaast is er mogelijkheid voor de verpleegkundigen om zich te laten omscholen van MBO-verpleegkundige naar HBO-verpleegkundige. Ik ben zelf afgelopen juni afgestuurd als HBO-verpleegkundige nadat ik in 2014 ben gediplomeerd als MBO-verpleegkundige. Ik heb de mogelijkheid gekregen om de geriatrie specialisatie te volgen, met deze opleiding ben ik afgelopen december gestart. Om de kwaliteit van zorg te blijven waarborgen zijn er een aantal aandachtsvelden. In ieder aandachtsgebied wordt er gekeken hoe de kwaliteit van zorg verbeterd kan worden.'

Naar wat voor een collega zijn jullie op zoek?

'Heb jij je hart liggen bij de kwetsbaar oudere patiënt en ben je in staat om in multidisciplinair verband te werken? Dan zijn wij op zoek naar jou!' 

Bekijk hier het overzicht van de vacatures.