Opleidingen

Opleiden is onze tweede kerntaak. Ziekenhuis Gelderse Vallei is een professioneel leerbedrijf, met 12 medisch specialistische opleidingen en een scala aan erkende verpleegkundige specialistische opleidingen en paramedische opleidingen.

Het opleidings- en onderzoeksklimaat wordt gefaciliteerd door het leerhuis en de centrale opleidingscommissie. Het digitaal leren wordt optimaal benut. Kennis wordt actief gehaald, gedeeld en verspreid. Opleiders, maatschappen en onderzoekers voldoen aan externe en aanvullende interne eisen. Door het positieve opleidingsklimaat, onderzoek en het brede pakket aan zorg is Ziekenhuis Gelderse Vallei een belangrijke samenwerkingspartner voor de academische ziekenhuizen in Utrecht en Nijmegen bij het aanbieden van een totaal opleidingspakket.

Medisch onderwijs

Verpleegkundige opleidingen

Medisch ondersteunende opleidingen