AIOS en ANIOS

Binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei vormen de internisten en MDL-artsen 1 maatschap. De patiëntenzorg voor interne en MDL-patiënten is verspreid over 5 afdelingen. Iedere afdeling heeft zowel algemene interne patiënten als patiënten met specifieke problematiek (MDL, nefrologie, oncologie, ouderen). Op deze afdelingen wordt de directe patiëntenzorg uitgevoerd door arts-assistenten. Zij worden elk gesuperviseerd door 1 of 2 stafleden.

AIOS

In Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn de meeste AIOS in opleiding tot internist in de regio Utrecht. Het kan ook zijn dat ze het interne vooropleidingsdeel volgen in het kader van hun opleiding tot een ander specialisme. Er heerst in de gehele groep (assistenten en specialisten) een goede, open sfeer. Daarbij is er volop aandacht voor opleiding en onderwijs.

ANIOS

De ANIOS komen hier om ervaring op te doen of zich te oriënteren over de verdere carrièremogelijkheden. Er wordt in de dagelijkse begeleiding en verdeling van werkzaamheden geen onderscheid gemaakt tussen ANIOS en AIOS.
De ANIOS en AIOS doen het zaalwerk op de interne afdelingen, op de afdelingen cardiologie en longziekten en zij verzorgen de opvang van patiënten voor deze specialismen op de SEH.

Dagindeling

Dagelijks is van 08.00 tot 08.30 uur een ochtendoverdracht en radiologiebespreking. Daarna volgt een dagelijks onderwijsmoment met bijvoorbeeld een referaat, probleembespreking of PA-bespreking. Dit duurt tot 09.00 uur. Daarbij zijn zoveel mogelijk artsen en assistenten van de vakgroep aanwezig. Op dinsdag, donderdag en vrijdag wordt ook ’s middags onderwijs gegeven.

Naast het werk

Een paar keer per jaar organiseren de arts-assistenten en de specialisten samen een sportieve of sociale activiteit. Bijvoorbeeld een weekendje skiën, een barbecue, een etentje of een hardloopwedstrijd. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een assistentenvereniging die overkoepelend onderwijs organiseert en een maandelijkse borrel. Ook vertegenwoordigt deze vereniging de assistenten in de centrale opleidingscommissie.

Meer informatie

Voor algemene informatie neem contact op met de afdeling werving en selectie:

  • telefoon: (0318) 89 13 00