Ervaring van een arts-assistent

Maaike Schotanus (25) werkte van januari tot en met augustus 2010 als arts-assistent niet in opleiding bij orthopedie van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Daarna is ze aan de slag gegaan in de Sint Maartenskliniek als ANIOS: "Hiermee hoop ik te worden aangenomen voor de opleiding orthopedie." Lees het verhaal van Maaike over haar ervaringen.

Hoe ben je bij Ziekenhuis Gelderse Vallei terecht gekomen?

Tijdens mijn opleiding Geneeskunde in Nijmegen heb ik op verschillende plekken mijn co-schappen gelopen: onder andere in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, het Laurentius Ziekenhuis, het UMC St. Radboud, het Slingeland Ziekenhuis en bij een huisarts. Daardoor heb ik een brede kijk gekregen op het vak. Na het afronden van mijn basis artsenopleiding ben ik bij Ziekenhuis Gelderse Vallei op de chirurgie begonnen als arts-assistent niet in opleiding. Na hier een jaar ervaring te hebben opgedaan, ben ik bij orthopedie gaan werken.

Waarom heb je voor de richting orthopedie gekozen?

Voor mij combineert de orthopedie alles wat ik interessant en van belang vind in mijn werk als arts. De anatomie en werking van het steun- en bewegingsapparaat, de inwerking van mechanische krachten hierop en de afwijkingen die hierdoor kunnen ontstaan hebben mij altijd erg geïnteresseerd. De flexibele scheidingslijn tussen conservatief en operatief behandelen geeft de mogelijkheid tot het maken van een wisselend behandelplan passend bij, en in overleg met, iedere individuele patiënt. Deze op het individu afgestelde combinatie van met je hoofd en met je handen werken, betreffende zowel diagnostiek als behandeling, is iets wat voor mij de orthopedie uitdagend en uniek maakt. Daarnaast vind ik een combinatie van acute en chronische problematiek en variatie binnen de patiëntenpopulatie belangrijk in mijn werk.

Hoe bevalt het werken binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei?

Het bevalt erg goed! Er heerst een prettige sfeer, waarbij ik samenwerk met 6 orthopeden en een heel team daar omheen. De lijnen zijn kort en er wordt goed samengewerkt met andere afdelingen en specialismen. Het is een goede werkplek om veel te leren in de praktijk en je kunt ook wetenschappelijk onderzoek doen. Er wordt veel ruimte geboden om jezelf te ontwikkelen. Ik werk binnen alle facetten van de orthopedie. Nadat ik ’s ochtends met 1 van de orthopeden visite heb gelopen, heb ik een ochtendspreekuur op de polikliniek. Hierna is er tijd voor afdelingswerkzaamheden, consulten en spoedeisende hulppatiënten. Daarna is er vaak tijd over om te assisteren op de operatiekamer. Ook voer ik onder supervisie poliklinische operatieve ingrepen uit.

Wat vind je van de begeleiding bij de orthopedie?

De begeleiding is 1-op-1. Elke dag werk ik zelfstandig onder supervisie van een orthopeed met wie ik altijd kan overleggen. Omdat ik de enige arts-assistent orthopedie ben, zijn de lijnen kort.

Wat wil je studenten geneeskunde meegeven?

Als je interesse en ambitie binnen de orthopedie ligt, is deze plek een goede start om in de volle breedte te ervaren hoe het is om orthopeed te zijn. Naast theoretische kennis en praktische vaardigheden heb ik onder andere geleerd om te overleggen en samen te werken met verschillende specialismen en specialisten om een goede tijdsplanning te maken.