Co-assistenten

Binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn er mogelijkheden om co-schappen te lopen. De plaatsing van co-assistenten wordt geregeld in overleg met de universiteiten waar wij een affiliatiecontract mee hebben.

Ziekenhuis Gelderse vallei is een groot algemeen ziekenhuis waarin vrijwel alle specialismen zijn vertegenwoordigd. Er werken ongeveer 2600 medewerkers en het ziekenhuis telt ongeveer 500 bedden. Wij zijn een een hypermodern ziekenhuis en bieden vrijwel een volledige pakket aan professionele en moderne zorg voor de regio Zuid-West Veluwe en de Gelderse Vallei. Daarnaast heeft het ziekenhuis ook een belangrijke opleidingstaak. Behalve medisch specialistische opleidingen en co-assistenten zijn er ook paramedische en verpleegkundige opleidingen.

Co-assistenten vanuit UMC-Utrecht kunnen terecht bij

Co-assistenten vanuit UMC Nijmegen kunnen terecht bij

  • Gynaecologie & Obstetrie
  • Geriatrie

Onderwijs

Binnen de maatschappen is onderwijs verschillend geregeld.

Elke vrijdag - behalve in de vakanties - is er een lunchbijeenkomst voor huisartsen, specialisten en arts-assistenten. Deze bijeenkomsten vinden plaats in het Auditorium van 12.30-13.30 uur.

Tijdens een lunchbijeenkomst wordt een presentatie gehouden door een huisarts of specialist, in een enkel geval door het Palliatief Consulenten Team of een andere (externe) organisatie. Aan de orde komen: casuïstiek, nieuw onderzoek, nieuwe technieken etc.

Co-lunch

Elke eerste dinsdag van de maand is er een co-lunch bijeenkomst georganiseerd van 12.30 -13.30 uur. Vanuit de co-raad en met de coördinator co-assistenten kan er dan geëvalueerd worden.

Bibliotheek

Het ziekenhuis heeft een bibliotheek inclusief Cd-rom faciliteit en Internet aansluiting die ter beschikking staat van de co-assistent (toegang buiten kantoortijden middels badge).

Aandachtsgebieden

Interne geneeskunde, geriatrie, IC, Kindergeneeskunde, KNO, Oogheelkunde, Heelkunde, SEH, Anesthesie, Gynaecologie, Neurologie en Dermatologie.

Coördinator co-assistenten

  • Ceciel Ratering
  • (0318) 43 46 10